Ogłoszenie o I przetargu pisemnym

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Załącznik do ogłoszenia

 

…………………………………………

(miejscowość, data)

OFERTA CENOWA

NA ZAKUP

samochodu pożarniczego marki JELCZ 005 (STAR)

 

Imię i nazwisko / nazwa oferenta?:

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………

PESEL (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………………

NIP (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………………………..

REGON (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………..

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………..

Adres e - mail: ……………………………………………………………………………….

Ja/My* niżej podpisany/ni* w odpowiedzi na ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedać samochodu pożarniczego marki JELCZ 005

Oferuję/my* cenę:

Wartość oferty brutto (nie mniej niż cena wywoławcza): ……..........................… zł

(słownie: ……............................................................................................................…)

 

Oświadczam/my*, że:

  1. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z warunkami przystąpienia do przetargu, nie wnoszę/wnosimy*, do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

  2. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze stanem technicznym przetargu.

  3. Zobowiązuję/emy* się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego.

  4. Zobowiązuję/emy* się do wpłaty zaoferowanej kwoty za przedmiot przetargu na wskazany w umowie rachunek bankowy.

 

..................................................

(czytelny podpis)

 

 

? niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie I przetarg JELCZ 005.pdf (PDF, 52KB) 2018-05-10 13:11:38 134 razy
2 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 22KB) 2018-05-10 13:11:38 2 razy
3 received_195265894602511.jpeg (JPEG, 30KB) 2018-05-10 13:11:38 107 razy
4 received_195266251269142.jpeg (JPEG, 25KB) 2018-05-10 13:11:38 102 razy
5 received_195266364602464.jpeg (JPEG, 26KB) 2018-05-10 13:11:38 116 razy
6 received_195266434602457.jpeg (JPEG, 28KB) 2018-05-10 13:11:38 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kwolek - Marczewska 10-05-2018 13:11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Kwolek - Marczewska 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Aneta Kwolek - Marczewska 10-05-2018 13:16:27