XXXVII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -7 marca 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2018 2018-03-09 13:25:03
UCHWAŁA NR XXXVII/265/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2036 2018-03-09 13:26:52
UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat, stanowiących dochody budżetu gminy Biały Bór, instrumentem płatniczym 2018-03-09 13:27:57
UCHWAŁA NR XXXVII/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. 2018-03-09 13:28:39
UCHWAŁA NR XXXVII/268/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020? na terenie gminy Biały Bór 2018-03-09 13:29:20
UCHWAŁA NR XXXVII/269/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień 2018-03-09 13:30:09
UCHWAŁA NR XXXVII/270/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w celu utworzenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie. 2018-03-09 13:31:33
UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biały Bór na 2018 rok 2018-03-09 13:32:09
UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Biały Bór dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-03-09 13:33:13
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przejęcia dokumentacji oraz majątku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. 2018-03-09 13:33:39
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2018 r. 2018-03-09 13:34:37
UCHWAŁA NR XXXVII/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2018 rok 2018-03-09 13:35:47
UCHWAŁA NR XXXVII/276/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2018 r. 2018-03-09 13:36:57
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Białym Borze 2018-03-13 08:24:22