XXXVI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -8 lutego 2018 r.