Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, 2018-05-25 13:42:01
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sparwie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór 2018-05-25 13:39:29
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o kończącym postępowaniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór 2018-05-23 13:31:02
PP.6733.4.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowego na "Klub Seniora" na wniosek Gminy Biały Bór zlokalizowango na działce nr 190/4 obreb 04 m. Biały Bór4, 2018-04-24 16:05:04
PP.6733.3.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kablowo - napowietrznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Sępolno Małe, Biskupice i obrębie 02 m. Biały Bór 2018-04-24 16:00:16
PP.6733.2.2018 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-modernizacjai rozbudowa sieci elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w obrębie Biskupice oraz obrębie 04 i obrębie 05 m. Biały Bór 2018-04-24 15:53:09
PP.6733.12.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór 2018-02-02 13:34:24