Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 - dokument stracił ważność 2018-09-03 15:51:37
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane 2018-08-28 11:33:52
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze - dokument stracił ważność 2018-08-20 16:17:24
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - roboty budowlane - dokument stracił ważność 2018-08-07 13:34:43
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Grabowo 25 - dokument stracił ważność 2018-08-02 13:30:38
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Serwis systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych - dokument stracił ważność 2018-07-24 13:40:26
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I - dokument stracił ważność 2018-07-19 13:38:09
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Usługa projektowa - adaptacja budynku gastronomicznego na mieszkalny - dokument stracił ważność 2018-07-17 14:10:34
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze - dokument stracił ważność 2018-07-13 11:33:54
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień - dokument stracił ważność 2018-07-12 15:12:28
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remont dachu na budynku Słupska 14 - dokument stracił ważność 2018-06-15 13:33:57
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze - dokument stracił ważność 2018-06-15 12:15:16
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Remonty dachów na budynkach komunalnych - dokument stracił ważność 2018-06-05 11:50:26
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym" - dokument stracił ważność 2018-05-24 15:10:02
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze" - dokument stracił ważność 2018-05-11 14:19:02
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: "Dostawa energii elektrycznej" - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:06:30
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2018 - dokument stracił ważność 2018-03-14 12:54:44
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2018-03-02 13:34:19
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach 2018-02-26 14:25:53
Burmistrz Białego Boru zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-10 11:57:43