XXXV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze -29 grudnia 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXXV/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok 2018-01-04 11:42:49
UCHWAŁA NR XXXV/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2018- 2037 2018-01-04 12:02:52
UCHWAŁA Nr XXXV/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 2018-01-04 11:46:54
UCHWAŁA NR XXXV/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 2018-01-04 11:48:29
UCHWAŁA NR XXXV/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2018-01-04 11:49:12
UCHWAŁA NR XXXV/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2018-01-04 11:49:44
UCHWAŁA NR XXXV/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-04 11:52:18
UCHWAŁA NR XXXV/255/2017. RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały była gmina Biały Bór. 2018-01-04 11:53:11
UCHWAŁA XXXV/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2018 rok 2018-01-04 11:53:57
UCHWAŁA NR XXXV/257/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biały Bór 2018-01-04 11:54:43
UCHWAŁA NR XXXV/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2018-01-04 11:55:26