CAŁOKSZTSAŁT postępowani w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobyciu i przeróbce kopaliny pospolitej ? piasków i żwirów metodą odkrywkowo-wgłębną ze złoża ?KOLBERG? w granicach działki nr 168/1 o pow. 8,46 ha?, realizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 168/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór