Zaproszenie do składania ofert na zadanie: Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Biały Bór