Zaproszenie do złożenia ofert "Utworzenie zintegrowanych stref rekreacji i informacji szansą na integrację i aktywizację mieszkańców LGD"