Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
PP.6733.11.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w miejscowości Miłobądz, w granicach działek nr 187/3, 187/4, 187/9 i 188 obręb Drzonowo gm. Biały Bór 2018-01-12 13:11:02
PP.6733.12.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej gazociągu średniego ciśnienia na wniosek G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w m. Biały Bór, ul. Lipowa w granicach działek nr 52 i nr 55 obręb 08 m. Biały Bór 2017-12-20 14:35:19
PP.6733.11.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR SA, zlokalizowanej w miejscowości Miłobądz, w granicach działek nr 187/3, 187/4, 187/9 i 188 obręb Drzonowo gm. Biały Bór 2017-12-06 14:23:12
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór 2017-09-13 15:07:57
PP.6733.8.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na wniosek ENERGA OPERATOR , zlokalizowanej w granicach działek nr 171/1; 294; 286/1; 95/7; 138 w obrębie Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór 2017-08-18 13:43:09
PP.6733.6.2017 obwieszczenie o kończącym postępowania - cel publiczny-budowa obiektów infrastruktury technicznej w celu realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na potrzeby uzbrojenia terenów mieszkaniowych - na wniosek PWiK Szczecinek , obr. 03 m. Biały Bór, ulica Akacjowa i Lipowa 2017-07-19 13:24:50
Obwieszczenie Burmistrza Białego Boru dot. składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoMiasta i Gminy Biały Bór dotyczącego składania wniosków w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Białym Borze Uchwały Nr XXIX/215/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 2017-06-27 12:59:02
PP.6733.6.2017 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny-budowa obiektów infrastruktury technicznej w celu realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej na potrzeby uzbrojenia terenów mieszkaniowych - na wniosek PWiK Szczecinek , obr. 03 m. Biały Bór, ulica Akacjowa i Lipowa 2017-06-23 13:18:27
PP.6733.4.2017 obwieszczenie o kończacym postępowania - cel publiczny- budowa stacji transfor. wniosek LAFARGE , obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór 2017-06-09 13:06:17
PP.6733.4.2017 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - cel publiczny- budowa slup. stacji transfor. wniosek LAFARGE , obr. Sępolno Wielkie gm. Biały Bór 2017-04-21 13:52:17
PP.6733.3.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - cel publiczny - obr. Brzeźnica budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wniosek ENERGA SA 2017-04-14 13:57:56
PP.6733.2.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - cel publiczny - obr Sępolno Wielkie budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wniosek ENERGA SA 2017-04-14 13:56:41
PP.6733.1.2017 obwieszczenie o kończącym postępowaniu - Kaliska budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na wniosek ENERGA SA 2017-04-13 14:30:35
obwieszczenie dot. składania wniosków dot zmiany uchwały zmieniającej załacznik graficzny - przenośnik taśmowy obręb Sępolno Małe i Sepolno Wielkie 2017-03-15 07:39:34
PP.6733.3.2017 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - budowa slup. stacji transfor. wniosek ENERGA -Operator, wieś Trzebiele, obręb Brzeźnica gm. Biały Bór 2017-03-01 11:38:35
PP.6733.2.2017 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - budowa slup. stacji transfor. wniosek ENERGA -Operator, obręb Sępolno Wielkie gm. Biały Bór 2017-03-01 11:37:09
PP.6733.1.2017 obwieszczenie o wszczeciu postępowania - budowa slup. stacji transfor. wniosek ENERGA -Operator, obręb Kaliska gm. Biały Bór 2017-03-01 11:31:11