XXIV sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 2 lutego 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXIV/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2017 r. 2017-02-08 10:38:16
UCHWAŁA NR XXIV/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2017 rok 2017-02-08 10:37:33
UCHWAŁA NR XXIV/192/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór 2017-02-08 10:36:54
UCHWAŁA NR XXIV/191/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Biały Bór 2017-02-08 10:36:18
UCHWAŁA NR XXIV/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Biały Bór, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 2017-02-08 10:35:49
UCHWAŁA NR XXIV/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2017-02-08 10:35:12
UCHWAŁA NR XXIV/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały XLV/317/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe 2017-02-08 10:34:36
UCHWAŁA NR XXIV/187/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. W sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2017-2019 2017-02-08 10:33:50
UCHWAŁA NR XXIV/186/2017 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Biały Bór 2017-02-08 10:32:31
UCHWAŁA NR XXIV/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 2017-02-08 10:31:58
UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki 2017-02-08 10:31:22
UCHWAŁA Nr XXIV/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 2017-02-08 10:30:48