XIX sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 10 października 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XIX/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2016 2016-10-24 16:03:50
UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016- 2040 2016-10-13 11:32:50
UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 2016-10-13 13:55:38
UCHWAŁA NR XIX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie występującego deficytu budżetowego 2016-10-13 11:40:03
UCHWAŁA NR XIX/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2016-10-13 11:40:54
UCHWAŁA Nr XIX/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Biały Bór 2016-10-13 11:41:25
UCHWAŁA NR XIX/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2016-10-13 11:42:19
UCHWAŁA NR XIX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/217/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły w Sępolnie Wielkim w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. 2016-10-13 11:43:02
UCHWAŁA NR XIX/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2016 r. 2016-10-13 11:44:09
UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie w użyczenie nieruchomości stanowiącej jezioro Grębosz, będącej własnością Skarbu Państwa 2016-10-13 11:44:48