XVII sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 czerwca 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XVII/123/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2015 rok 2016-06-30 10:17:41
Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-30 10:18:37
UCHWAŁA Nr XVII/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2016 2016-06-30 10:16:56
UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2016- 2023 2016-06-30 10:20:46
UCHWAŁA NR XVII/127/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2015 rok 2016-06-30 10:21:59
UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Biały Bór 2016-06-30 10:23:11
UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biały Bór dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Biały Bór 2016-06-30 10:24:23
UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów 2016-06-30 10:25:22
UCHWAŁA Nr XVII/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2016-06-30 10:26:13
UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-30 10:27:21
UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-30 10:28:58
UCHWAŁA NR XVII/134/ 2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2016-06-30 10:29:33
UCHWAŁA NR XVII/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych, nadania kategorii oraz ustalenia ich przebiegu 2016-06-30 10:30:20
UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 2016-06-30 10:31:26