28 sesja Rady Miejskiej - 28 marca 2013r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXVIII/222/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2013 rok 2013-08-02 08:46:38
UCHWAŁA NR XXVIII/221/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie poparcia inicjatywy Gminy Bobolice zmierzającej do budowy dwóch skrzyżowań typu rondo 2013-08-02 08:44:13
UCHWAŁA NR XXVIII/220/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór 2013-08-02 08:42:34
UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZEz dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w ?Planie Odnowy Miejscowości Biały Bór na lata 2010 - 2016?. 2013-08-02 08:40:26
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-08-02 08:37:23
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2013-08-02 08:34:45
UCHWAŁA NR XXVIII/216/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2013-08-02 08:32:03
UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki 2013-08-02 08:28:13
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gmi-ny Biały Bór na lata 2013- 2021 2013-08-02 08:23:57
UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-08-02 08:19:41