Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 106/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki rachunkowości) dla jednostki samorządu terytorialnego ? Gminy Biały Bór 2019-11-27 11:11:14
dokument Zarządzenie nr 105/2016 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017-2019 2019-11-27 11:10:14
dokument Zarządzenie nr 104/2016 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Biały Bór do podpisywania zarządzeń i reprezentowania w sprawach pracy 2019-11-27 11:09:17
dokument Zarządzenie nr 103/2016 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i telefonów stacjonarnych 2019-11-27 11:08:25
dokument Zarządzenie nr 102/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji centralizacji podatku VAT i fakturowania w Gminie Biały Bór 2019-11-27 11:07:25
dokument Zarządzenie nr 101/2016 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Biały Bór na 2016 rok 2017-02-13 14:18:34
dokument Zarządzenie nr 100/2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2016 rok 2017-02-13 14:17:03
dokument Zarządzenie nr 99/2016 w sprawie Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do wykazu kąpielisk na 2017r. 2017-02-13 14:15:44
dokument Zarządzenie nr 98/2016 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi geodezyjne w roku 2017 2017-02-13 14:12:26
dokument Zarządzenie nr 97/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biały Bór na rok 2017 z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?, ?Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji? oraz ?Ochrony i promocji zdrowia?. 2017-02-13 14:10:59
dokument Zarządzenie nr 96/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2016 2017-02-13 13:00:11
dokument Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2016 r. 2017-02-13 12:58:46
dokument Zarządzenie nr 94/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2017-02-13 12:57:37
dokument Zarządzenie nr 93/2016 w sprawie 2017-02-13 12:55:56
dokument Zarządzenie nr 92/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Biały Bór 2016-12-21 14:24:25
dokument Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie upoważnienia do poświadczania własnoręczności podpisu 2016-12-21 14:23:12
dokument Zarządzenie nr 90/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów w referacie Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2016-12-21 14:19:07
dokument Zarządzenie nr 89/2016 w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu "Strategii rozwoju turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2016 ? 2022 " 2016-12-21 10:10:54
dokument Zarządzenie nr 88/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-21 10:08:56
dokument Zarządzenie nr 87/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ. w spr. wprowadzenia zmiany do "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020" 2016-12-21 10:07:25
dokument Zarządzenie nr 86/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej projektu uchwały dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-11-25 08:59:05
dokument Zarządzenie nr 85/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej przyjęcia projektu programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biały Bór na lata 2017-2022 2016-11-25 08:56:38
dokument Zarządzenie nr 84/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na 2017 rok 2016-11-25 08:55:23
dokument Zarządzenie nr 83/2016 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2040 2016-11-25 08:53:27
dokument Zarządzenie nr 82/2016 w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2016-11-08 13:20:30
dokument Zarządzenie 81/2016 powałania Zastępcy Burmistrza 2016-11-02 10:05:07
dokument Zarządzenie 80/2016 w sprawie powołania komisji 2016-11-02 10:01:59
dokument Zarządzenie 79/2016 w sprawie zmian w budżecie 2016-11-02 09:59:08
dokument Zarządzenie nr 78/2016 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Biały Bór oraz w sprawie publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-11-02 09:57:09
dokument Zarządzenie nr 77/2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza 2016-11-02 09:29:16
dokument Zarządzenie nr 76/2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-10-31 09:43:21
dokument Zarządaenie nr 75/2016 w sprawie zamiany nieruchomości 2016-10-31 09:42:00
dokument Zarządzenie nr 74/20196 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2016-10-31 09:40:27
dokument Zarządzenie nr 73/2016 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert na dostawę prądu 2016-10-13 13:43:10
dokument Zarządzenie nr 72/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2016-10-10 16:10:46
dokument Zarządzenie nr 71/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-10-10 16:06:00
dokument Zarządzenie nr 70/2016 w sprawie korekty do opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok 2016-09-28 10:59:43
dokument Zarządzenie nr 69/2016 w sprawie w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok 2016-09-28 10:57:35
dokument Zarządzenie nr 68/2016 w sprawie Zakaz sprzedaży, podawania i spozywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych i nateriałów pirotechnicznych podczas odpustu w kościele greckokatolickim 2016-09-28 10:55:57
dokument Zarządzenie nr 67/2016 w sprawie Powołanie Komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn. "Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Biały Bór" 2016-09-28 10:54:55
dokument Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Urzędu Miejskiego 2016-09-28 09:55:28
dokument Zarządzenie nr 65/2016 w sprawie zmiany zapisu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 109/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2016-09-28 07:29:11
dokument Zarządzenie nr 64/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-28 07:27:59
dokument Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2016-09-23 09:51:12
dokument Zarządzenie nr 62/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości działki w Dołgim 2016-08-30 14:49:13
dokument Zarządzenie nr 61/2016 w sprawie regulaminu organizacyjnego 2016-08-30 14:47:10
dokument Zarządzenie nr 60/2016 w sprawie dzierżawy na cele rozrywkowe 2016-08-30 14:44:26
dokument Zarządzenie nr 59/2016 w sprawie Powołanie komisji na wybór wykonawcy remontu pokrycia Biały Dwór 12 2016-08-30 14:43:26
dokument Zarządzenie nr 58/2016 w sprawie przyjęcia procedur weryfikacji wniosków składanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 2016-08-25 14:08:53
dokument Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-08-09 12:44:40
dokument Zarządzenie nr 56/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej na dowóz uczniów w roku 2016/2017 2016-08-09 12:42:26
dokument Zarządzenie nr 55/2016 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2016-07-28 08:42:23
dokument Zarządzenie nr54/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2016-07-18 14:52:52
dokument Zarządzenie nr 532016 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-07-18 14:51:06
dokument Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi dowozu do szkół 2016-07-14 10:13:37
dokument Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w przetargu 2016-07-06 07:14:44
dokument Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości Benkowski 2016-07-06 07:13:08
dokument Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-06 07:11:25
dokument Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 2016-07-05 07:18:26
dokument Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białym Borze 2016-07-05 07:16:31
dokument Zarządzenie nr 46/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu sołectw gminy Biały Bór? 2016-07-05 07:14:49
dokument Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na dowozy do szkół 2016-07-05 07:11:57
dokument Zarządzenie nr44/2016 w sprawie Udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2016-07-01 07:29:06
dokument Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2016-07-01 07:19:54
dokument Zarządzenie nr 42/2016 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi dowozu do szkół 2016-06-20 15:11:20
dokument Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2016-06-16 09:03:54
dokument Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2016 rok 2016-06-16 08:48:06
dokument Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia oferta na usługi pocztowe 2016-06-16 08:46:11
dokument Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2016-05-30 11:31:16
dokument Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia oferta na usuwanie azbestu 2016-05-30 11:29:32
dokument Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2016-05-17 14:57:59
dokument Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania 2016-05-17 14:56:17
dokument Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową na rzecz Energa -Operator S.A. 2016-05-17 14:54:46
dokument Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie przekazania w dzierżawę budynków i budowli położonych na plaży miejskiej 2016-05-13 12:13:13
dokument Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór 2016-05-09 09:47:57
dokument Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-05-09 09:43:11
dokument Zarządzenie nr30/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2015 2016-05-09 09:41:29
dokument Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń. 2016-05-09 09:39:42
dokument Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 112/2015 r 2016-04-20 14:06:42
dokument Zarządzenie nr 27/2016 w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2016-04-20 14:05:29
dokument Zarządzenie nr 26/2016 w sprawie zmian w budżecie 2016-04-19 13:02:56
dokument Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie zmiany wykazu w zarządzeniu nr 109/2015 2016-04-06 14:21:01
dokument Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2015 rok. 2016-04-06 14:17:30
dokument Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2016-03-21 13:02:53
dokument Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2016 r. 2016-03-21 13:00:14
dokument Zarządzenie nr 21/2016 w sprawie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenia Gminy Biały Bór w roku 2016 2016-03-18 08:57:16
dokument Zarządzenie nr 20/2016 w sprawie Sprzedaż działek na poprawę warunków 2016-03-15 11:55:04
dokument Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru wykonawcy na usługi geodezyjne w 2016 r. 2016-03-07 12:37:31
dokument Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie Upoważnienie kierownika MGOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-03-04 13:46:24
dokument Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie Upoważnienie kierownika działu świadczeń rodzinnych MGOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-03-04 13:45:22
dokument Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2016 2016-03-04 13:44:13
dokument Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2016-02-26 11:09:36
dokument Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-02-12 11:26:20
dokument Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie zamiany nieruchomości 2016-02-11 12:46:40
dokument Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina 2016-02-11 12:45:12
dokument Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. 2016-02-11 12:44:08
dokument Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2016-02-10 10:18:46
dokument Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2016 2016-02-10 10:17:35
dokument Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny kompozycji zgłoszonych w konkursie na hejnał Białego Boru. 2016-02-10 10:16:11
dokument Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór z zakresu: ?Kultury fizycznej i sportu?,?Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji?,?Ochrona i promocja zdrowia? w 2016 r. 2016-02-10 10:14:50
dokument Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Białego Boru z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na hejnał Białego Boru 2016-01-19 09:41:17
dokument Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie nieważnienia upoważnienia udzielonego Starszemu Pracownikowi Socjalnemu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Teresie Orlik do prowadzenia postępowań administracyjnych. 2016-01-12 10:52:35
dokument Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie unieważnienia upoważnienia udzielonego Starszemu Pracownikowi Socjalnemu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Teresie Orlik do wydawania decyzji administracyjnych. 2016-01-12 10:50:50
dokument Zarządfzenie nr 3/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu ?Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na rok 2016? 2016-01-12 10:48:25
dokument Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie Ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe RENAULT TRAFIC ZSZ 10520 2016-01-12 10:44:14
dokument Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR W 2016 ROKU 2016-01-12 10:42:25