X sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 23listopada 2015 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ? sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 2015-11-26 14:52:38
UCHWAŁA NR X/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2015-11-26 14:51:15
UCHWALA NR X/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2015-11-26 14:49:29
UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie projektu pt. "Postaw na siebie i lepsze jutro? 2015-11-26 14:47:32
UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" 2015-11-26 14:46:11
UCHWAŁA NR X/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Wspierania Rodziny w gminie Biały Bór na lata 2016 ? 2018? 2015-11-26 14:43:45
UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (łac. Heracleum sosnowskyi) na terenie gminy Biały Bór 2015-11-26 14:33:58
UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-26 14:28:51
UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-26 14:27:29
UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-26 14:22:20
UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2015-2023 2015-11-26 14:17:12
UCHWAŁA Nr X/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2015 2015-11-26 14:14:31