27 sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2013r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXVII/212/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2013-08-02 08:04:48
UCHWAŁA NR XXVII/211/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie w filię Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze 2013-08-02 08:04:20
UCHWAŁA NR XXVII/210/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego2013 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór 2013-08-02 08:03:48
UCHWAŁA NR XXVII/209/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2013 r. 2013-08-02 08:03:09
UCHWAŁA NR XXVII/.208/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór. 2013-08-02 08:02:08
UCHWAŁA NR XXVII/207/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 2013-08-02 08:01:19
UCHWAŁA NR XXVII/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2013-08-02 08:00:50
UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2013-08-02 07:59:42
UCHWAŁA Nr XXVII/ 204/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-08-02 07:59:13