22 sesja Rady Miejskiej - 31 października 2012r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Białego Boru 2013-08-01 10:00:52
UCHWAŁA NR XXII/180/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku 2013-08-01 09:59:58
UCHWAŁA NR XXII/179/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w 2012 roku 2013-08-01 09:58:15
UCHWAŁA NR XXII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2013-08-01 09:57:42
UCHWAŁA NR XXII / 177 /2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2012 ? 2015 2013-08-01 09:56:26
UCHWAŁA NR XXII/176/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok? 2013-08-01 09:55:39
UCHWAŁA NR XXII/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2013-08-01 09:54:39
UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. 2013-08-01 09:54:03
UCHWAŁA NR XXII/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. 2013-08-01 09:53:04
UCHWAŁA NR XXII/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-08-01 09:51:56
UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-08-01 09:51:25
UCHWAŁA NR XXII/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2022 2013-08-01 09:50:36
UCHWAŁA Nr XXII/ 169/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 2013-08-01 09:10:33