21 sesja Rady Miejskiej - 25 września 2012r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXI/168/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253Z w miejscowości Sępolno Małe? 2013-08-01 09:05:53
UCHWAŁA NR XXI/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Biały Bór 2013-08-01 09:04:40
UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 2013-08-01 09:02:54
UCHWAŁA NR XXI/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Biały Bór na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2013-08-01 09:02:08
UCHWAŁA Nr XXI/164/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Biały Bór do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska ? Ukraina 2013-08-01 09:01:25
Uchwala Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 25 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. 2013-08-01 09:00:10
UCHWAŁA NR XXI/162/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2012 r. 2013-08-01 08:59:29
UCHWAŁA NR XXI/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biały Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-08-01 08:57:26
UCHWAŁA NR XXI/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r.w sprawie podziału Gminy Biały Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granice 2013-08-01 08:56:06
UCHWAŁA NR XXI/159/12 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2012- 2021 2013-08-01 08:55:09
UCHWAŁA Nr XXI/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 2013-08-01 08:53:47