Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 135/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2016-01-11 14:57:06
dokument Zarządzenie nr 134/2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za 2015 rok 2016-01-11 14:55:17
dokument Zarządzenie nr 133/2015 zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-11 14:53:43
dokument Zarządzenie nr 132/2015 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2016r. 2016-01-11 14:47:39
dokument Zarządzenie nr 131/2015 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego używanych do realizacji zadań publicznych 2016-01-11 14:43:13
dokument Zarządzenie nr 130/2015 w sprawie użyczenia jeziora Racze i Gręboszynek 2015-12-31 08:55:09
dokument Zarządzenie nr 129/2015 w sprawie ustalenia stawek najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności zdrowotnej i rehabilitacyjnej 2015-12-31 08:43:36
dokument Zarządzenie nr 128/2015 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków ZFŚS z w roku 2015 2015-12-31 08:41:29
dokument Zarządzenie nr 127/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? 2015-12-16 13:01:25
dokument arządzenie nr 126/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-12-15 14:18:09
dokument Zarządzenie nr 125/2015 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi internetu 2015-12-11 10:44:47
dokument Zarządzenie nr 124/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016? 2015-12-09 10:16:23
dokument Zarządzenie nr 123/2015 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi odbioru odpadów komunalnych 2015-12-09 10:14:58
dokument Zarządzenie nr 122/2015 w sprawie Powołania komisji przetargowej 2015-12-09 10:13:06
dokument Zarządzenie nr 121/2015 w sprawie Upoważnienie dla starszego specjalisty ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Jolanty Woropaj w MGOPS - KARTA DUŻEJ RODZINY 2015-12-09 10:11:44
dokument Zarządzenia nr 120/2015 w sprawie Upoważnienie dla specjalisty pracy socjalnej Agnieszki Łazor w MGOPS - KARTA DUŻEJ RODZINY 2015-12-09 10:09:58
dokument Zarządzenie nr 119/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2015 rok 2015-12-09 10:07:51
dokument Zarządzenie nr 118/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmini 2015-12-09 10:05:34
dokument Zarządzenie nr 117/2015 w sprawie udzielenia kierownikowi MGOPS pełnomocnictwa 2015-12-09 10:04:27
dokument Zarządzenie nr 116/2015 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki 244/5, 244/6, 176/10, 176/8, 241/7, 241/8, 243/1, 243/2, 243/3, obręb 04 miasta Biały Bór stanowiące własność Gminy Biały Bór na rzecz G.EN.GAZ ENERGA 2015-12-09 10:02:14
dokument Zarządzenie nr 115/2015 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2016 rok i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 2015-12-09 09:56:47
dokument Zarządzenie nr 114/2015 w sprawie Powołanie komisji przetargowej do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych 2015-11-10 14:53:36
dokument Zarządzenie nr 113/2015 w sprawie sprzedaży zjeżdżalni 2015-11-09 14:28:18
dokument Zarządzenie nr 112/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-11-09 14:24:12
dokument Zarządzenie nr 111/2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Sępolnie Wielkim 59A 2015-11-09 14:22:38
dokument Zarządzenie nr 110/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na hejnał Białego Boru 2015-11-09 14:21:17
dokument Zarządzenie nr 109/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-11-09 14:19:46
dokument Zarządzenie nr 108/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór 2015-11-09 12:45:18
dokument Zarządzenie nr 107/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór 2015-11-09 12:44:11
dokument Zarządzenie nr 106/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-11-09 10:12:43
dokument Zarządzenie nr 105/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej własnością Gminy Biały Bór 2015-10-27 13:54:39
dokument Zarządzenie nr 104/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2015 rok 2015-10-27 13:53:26
dokument Zarządzenie nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-10-16 12:14:57
dokument Zarządzenie nr 102/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór 2015-10-08 11:13:57
dokument Zarządzenie nr 101/2015 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 11:12:11
dokument Zarządzenie nr 100/2015 w sprawie Powołania komisji przetargowej 2015-10-08 11:10:34
dokument Zarządzenie nr 99/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 2015-10-08 11:09:29
dokument Zarządzenie nr 98/2015 w sprawie Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Biały Bór" 2015-10-02 11:30:04
dokument Zarządzenie nr 97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości 2015-10-02 11:28:51
dokument Zarządzenie nr 96/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu wspierania rodziny w gminie Biały Bór na lata 2016-2018 2015-10-02 11:27:08
dokument Zarządzenie nr 95/2015 w sprawie: powołania komisji przetargowej DOSTAWA I INSTALACJA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU ?INTERNET OKNEM NA ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR? 2015-10-02 11:26:05
dokument Zarządzenie nr 94/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych. 2015-10-02 11:25:01
dokument Zarządzenie nr 93/2015 w sprawie Powołanie komisji przetargowej na sprzedaż busa 2015-10-02 11:23:10
dokument Zarządzenie nr 92/2015 w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu 2015-10-02 11:22:05
dokument Zarządzenie nr 91/2015 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2015-10-02 11:20:12
dokument Zarządzenie nr 90/2015 ogłoszenia terminu naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Biały Bór 2015-10-02 11:16:53
dokument Zarządzenie nr 89/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-09-16 09:34:55
dokument Zarządzenie nr 88/2015 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2016 rok 2015-09-16 09:33:33
dokument Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie Powołanie komisji do odbioru robót na rekultywacji wysypiska 2015-09-16 09:30:10
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2015 2015-09-07 16:12:12
dokument Zarządzenie nr 85/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2015-09-02 08:49:33
dokument Zarządzenie nr 84/2015 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2015-09-02 08:48:32
dokument Zarządzenie nr 83/2015 w sprawie powołania komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych w gospodarstwach domowych i działach specjalnej produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę 2015-09-02 08:47:20
dokument Zarządzenie nr 82/2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2015-09-02 08:45:50
dokument Zarządzenie nr 81/2015 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na usługi ubezpieczenia 2015-08-20 14:27:43
dokument Zarządzenie nr 80/2015 w sprawie przyjęcia harmonogramu kontroli podatkowych na terenie Gminy Biały Bór w latach 2015 -2016. 2015-08-19 13:30:56
dokument Zarządzenie nr 79/2015 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie gminy Biały Bór 2015-08-19 13:29:14
dokument Zarządzenie nr 78/2015 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 sierpnia 2015 r. 2015-08-18 08:06:24
dokument Zarządzenie nr 77/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2015-08-18 08:04:31
dokument Zarządzenie nr 76/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-08-18 08:03:15
dokument Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze 2015-08-18 08:01:39
dokument Zarządzenie nr 74/2015 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w Bibliotece Publicznej w Białym Borze 2015-08-18 07:58:34
dokument Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie zaleceń pokontrolnych w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji 2015-08-18 07:57:05
dokument Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miastko 2015-08-18 07:55:28
dokument Zarządzenie nr 71/2015 w przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych. 2015-08-18 07:39:41
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2015 2015-08-06 10:04:24
dokument Zarządzenie nr 69/2015 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. ?Wyprawka szkolna?. 2015-07-30 12:38:37
dokument Zarządzenie nr 68/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-30 12:33:44
dokument Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze za okres od 01.01.2014 r. do 08.06.2015r. 2015-07-24 07:23:26
dokument Zarządzenie nr 66/2015 w sprawie Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) z terenu gminy Biały Bór. 2015-07-17 13:49:35
dokument Zarządzenie nr 65/2015 w sprawie zaleceń pokontrolnych M-GOPS 2015-07-08 11:16:20
dokument Zarządzenie nr 64/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biały Bór na lata 2015-2023 2015-07-07 09:25:45
dokument Zarządzenie nr 63/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na 2015 rok 2015-07-07 09:23:02
dokument Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2015-07-01 15:00:02
dokument Zarządzenie nr 61/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-07-01 14:58:36
dokument Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie powołania komisji kasacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Biały Bór 2015-06-29 10:18:23
dokument Zarządzenie nr 59/2015 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze 2015-06-29 10:11:36
dokument Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie ustalenia opłaty stanowiącej wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Biały Bór 2015-06-29 10:08:09
dokument Zarządzenie nr 57/2015 w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społeczne w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2015-06-15 14:24:44
dokument Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społeczne w zakresie przyjęcia REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR 2015-06-15 14:23:12
dokument Zarządzenie nr 55/2015 w sprawie określenia zasad rozliczania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Biały Bór. 2015-06-15 08:31:10
dokument Zarządzenie nr 54/2015 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Biały Bór 2015-06-10 13:58:37
dokument Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie kontroli 2015-06-08 15:50:23
dokument Zarządzenie nr 52/2015 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-08 15:49:30
dokument Zarządzenie nr 51/2015 w sprawie Otwarcie i rozpatrzenie ofert na Świadczenie dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białym Borze usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2015-05-29 08:43:46
dokument Zarządzenie nr 50/2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w 2015 roku 2015-05-29 08:42:09
dokument Zarządzenie nr 49/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-05-29 08:39:05
dokument Zarządzenie nr 48/2015 w sprawie Powołanie komisji odbiorowej na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biały Bór i Kaliska 2015-05-25 10:30:02
dokument Zarządzenie nr 47/2015 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego 2015-05-14 12:46:55
dokument Zarządzenie nr 46/2015 w sprawie Powołania komisji do wybrakowania formularzy -druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych. 2015-05-14 12:45:20
dokument Zarządzenie nr 45/2015 w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2015-05-14 12:43:58
dokument Zarządzenie nr 44/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2015 2015-05-14 12:42:37
dokument Zarządzenie nr 43/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-05-14 12:40:24
dokument Zarządzenie nr 42/2015 w sprawie Powołanie komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na zadanie Likwidacja barier transportowych w gminie Biały Bór poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2015-05-05 12:31:31
dokument Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie zmiany w budżecie 2015-05-05 12:30:08
dokument Zarządzenie nr 40/2015 W sprawie powołania Komisji przetargowej 2015-05-05 12:28:52
dokument Zarządzenie nr 39/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2014 Burmistrza Białego Boru z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór 2015-05-05 12:27:38
dokument Zarządzenie nr 38/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kwoty przeznaczonej na jego realizację na 2015 rok. 2015-05-05 12:26:06
dokument Zarządzenie nr 37/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór 2015-05-05 12:24:42
dokument Zarządzenie nr 36/2015 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego, ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej ... 2015-05-05 12:22:57
dokument Zarządzenie nr 35/2015 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-05 12:21:31
dokument Zarządzenie nr 34/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich wykorzystania. 2015-05-05 12:19:26
dokument Zarządzenie nr 33/2015 w sprawie kontroli w jednostkach 2015-05-05 12:17:38
dokument Zarządzenie nr 32/2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2015-05-04 09:21:55
dokument Zarządzenie nr 31/2015 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2015-05-04 09:20:32
dokument Zarządzenie nr 30/2015 W sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Biały Bór a Powiatem Szczecineckim. 2015-04-20 10:54:30
dokument Zarządzenie nr 29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 2015-04-20 10:52:44
dokument zarządzenie nr 28/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-04-20 10:50:11
dokument Zarządzenie nr 27/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-04-20 10:48:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2014 rok 2015-04-20 08:17:45
dokument Zarządzenie nr 25/2015 w sprawie ?Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biały Bór w roku 2015?. 2015-03-19 15:01:47
dokument Zarządzenie nr 24/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych 2015-03-17 08:27:56
dokument Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2015r. 2015-03-17 08:26:16
dokument Zarządzenie nr 22/2015 w sprawie Powołanie komisji do wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biały Bór i Kaliska - branża sanitarna 2015-03-17 08:24:10
dokument Zarządzenie nr 21/2015 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na 2015 r. 2015-03-17 08:19:31
dokument Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2015-03-17 08:17:45
dokument Zarządzenie nr 19/2015 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Gminy upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór. 2015-03-04 12:10:35
dokument Zarządzenie nr 18/2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza upoważnienia do prowadzenia spraw gminy Biały Bór 2015-03-04 12:09:28
dokument Zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 2015-03-04 12:08:12
dokument Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2015-03-02 11:15:32
dokument Zarządzenie nr 15 /2015 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na Dostawę wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego ? Agregat 60kVa 2015-03-02 10:48:37
dokument Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego 2015-03-02 10:46:41
dokument Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert realizacji zadania "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie Biały Bór" 2015-02-18 09:46:39
dokument Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych 2015-02-17 12:20:03
dokument Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyłonienia Wykonawcy na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biały Bór i Kaliska 2015-02-17 12:16:20
dokument Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-16 08:00:07
dokument Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-02-16 07:58:46
dokument Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-02-09 14:45:25
dokument Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych 2015-02-04 10:22:07
dokument Zarządzenie nr 6/2015 w spr. wdrażania systemu corocznej oceny współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi metodą LIJW 2015-01-29 12:01:13
dokument Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru wykonawcy na zadanie: Dostawa papieru do drukarek i kopiarek do Urzędu Miejskiego w Białym Borze w roku 2015 2015-01-19 10:23:41
dokument Zarządzenie nr 4 /2015 w sprawie Powołanie komisji do rozpatrzenia ofert i wyboru wykonawcy na zadanie: Dostawa kopert do Urzędu Miejskiego w Białym Borze w roku 2015 2015-01-19 10:21:30
dokument Zarządzenie nr 3/2015 W sprawie powołania Gminnego koordynatora badania osób bezdomnych na terenie gminy Biały Bór 2015-01-13 07:54:28
dokument Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia ?Zasady rozliczania dotacji z budżetu Gminy Biały Bór przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-01-12 09:28:45
dokument Zarządzenie nr 1/2015 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy 2015-01-12 09:27:56