16 sesja Rady Miejskiej - 24 lutego 2012r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XVI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze oraz nadania statutu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. 2013-08-01 08:07:32
UCHWAŁA NR XVI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/ 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2013-08-01 08:06:35
UCHWAŁA NR XVI/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie przekazania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Borze zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2013-08-01 08:05:43
UCHWALA NR XVI/132/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru 2013-08-01 08:05:02
UCHWAŁA NR XVI/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2012 rok 2013-08-01 08:04:23
UCHWAŁA NR XVI/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego na I półrocze 2012 r. 2013-08-01 08:03:26
UCHWAŁA NR XVI/129/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 2013-08-01 08:02:22
UCHWAŁA NR XVI/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 2013-08-01 08:01:22
UCHWAŁA NR XVI/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na la-ta 2012- 2021 2013-08-01 08:00:15
UCHWAŁA Nr XVI/126./2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 2013-08-01 07:59:12
Uchwała Nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Rozwoju Rehabilitacji w gminie Biały Bór na lata 2012 i 2013? 2013-08-01 07:58:14