41 sesja Rady Miejskiej - 18 marca 2010 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Białym Borze 2013-08-16 13:39:28
Uchwała Nr XLI/336/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych obrębie Drzonowo, Stepień i Sępolno Wielkie 2013-08-16 13:39:09
Uchwała Nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór 2013-08-16 13:38:43
Uchwała Nr XLI/334/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Biały Bór na okres od dnia 1.05.2010r. do 30.04.2011 2013-08-16 13:37:52
Uchwała Nr XLI/333/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie raportu z wykonania ?Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór? za lata 2007 ? 2008 2013-08-16 13:37:31
Uchwała Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki 2013-08-16 13:36:55
Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2013-08-16 13:36:41