38 sesja Rady Miejskiej - 11 grudnia 2009 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/305/2009 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowa szerokopasmowej regionalnej sieci teleinformatycznej ?Zachodniopomorska Sieć Telein 2013-08-14 12:14:19
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 304 / 09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 2013-08-14 12:14:01
Uchwała Nr XXXVIII/ 303/ 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. 2013-08-14 12:13:30
Uchwała Nr XXXVIII/302/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzy 2013-08-14 12:12:51
UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2013-08-14 12:12:25
UCHWAŁA nr XXXIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2013-08-14 11:55:59
UCHWAŁA NR XXXVIII/299/ 09 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-08-14 11:55:33
Uchwała Nr XXXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2013-08-14 11:54:51