37 sesja Rady Miejskiej - 5 listopada 2009 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NrXXXVII/297/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 listopada 2009 r. W sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Biały Bór do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Partnerstwo Drawy? z siedzibą w Szczecinku. 2013-08-14 11:51:34
Uchwała Nr XXXVII/296/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z dopłatą do oprocentowania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biały Bór 2013-08-14 11:50:41
UCHWAŁA Nr XXXVII /295/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór. dla terenów urządzeń turystycznych położonych w połu 2013-08-14 11:50:00
Uchwała Nr XXXVII/ 294/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 2013-08-14 11:49:28
Uchwała Nr XXXVII /293/ 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Białego Boru. 2013-08-14 11:11:59
Uchwała Nr XXXVII/ 292 / 09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usłu 2013-08-14 11:11:37
UCHWAŁA NR XXXVII/ 291 /09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze 2013-08-14 11:11:09
UCHWAŁA NR XXXVII/290/09 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Bór. 2013-08-14 11:10:46
Uchwała Nr XXXVII/289/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2013-08-14 11:10:19
Uchwała Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. 2013-08-14 11:10:01
Uchwała Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego. 2013-08-14 11:09:41
Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-08-14 11:09:17
Uchwała Nr XXXVII/285/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-08-14 11:08:33
Uchwała Nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze roku podatkowego 2013-08-14 11:05:51
Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 2013-08-14 11:04:46