26 sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2008 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XXVI/213/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Biały Bór. 2013-08-13 11:04:11
Uchwała Nr XXVI/212/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bialy Bór oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneg 2013-08-13 11:03:37
UCHWAŁA NR XXVI/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ... 2013-08-13 11:02:56
UCHWAŁA nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie terenów cmentarnych na rzecz sołectw oraz uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Biały Bór 2013-08-13 11:02:22
UCHWAŁA nr XXVI/209/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na czas nieoznaczony 2013-08-13 11:01:22
UCHWAŁA NR XXVI/208/08 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-08-13 11:00:39
Uchwała Nr XXVI/207/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-13 10:59:59