24 sesja Rady Miejskiej - 29 października 2008 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁANR XXIV/200/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Biały Bór z Powiatem Szczecineckim dotyczącego określenia zasad współpracy w celu realizacji ... 2013-08-13 09:42:42
UCHWAŁA Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Biały Bór weksla ?in blanco? wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty ... 2013-08-13 09:42:09
Uchwała Nr XXIV /198 / 08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białego Boru. 2013-08-13 09:41:08
UCHWAŁA NR XXIV/197/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Kasiborek? dla działek 4/2, 5/1 i 7, obręb Sępolno Wielkie 2013-08-13 09:40:54
UCHWAŁA NR XXIV/ 196/ 08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 r. w sprawie przekazania kompetencji do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2013-08-13 09:40:20
UCHWAŁA Nr XXIV/195/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Biały Bór. 2013-08-13 09:39:52
UCHWAŁA nr XXIV/194/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2013-08-13 09:39:05
UCHWAŁA NR XXIV/ 193 /08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym ... 2013-08-13 09:38:43
Uchwała Nr XXI/192/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. 2013-08-13 09:37:48
Uchwała Nr XXIV/191/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór 2013-08-13 09:37:28
Uchwała Nr XXIV/190/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór 2013-08-13 09:36:37
Uchwała Nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-08-13 09:35:52
Uchwała Nr XXIV/188/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-08-13 09:35:07
UCHWAŁA Nr XXIV/187/08 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2008 roku w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2013-08-13 09:34:39
Uchwała Nr XXIV/186/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-13 09:32:15