6 sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2007 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie 2013-08-27 09:07:52
Uchwała Nr VI _ 37_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 2013-08-27 09:07:17
UCHWAŁA nr VI_48_07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, będących przedmiotem najmu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2013-08-27 09:05:36
Uchwała Nr VI _ 43_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biały Bór w latach 2007- 2012 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biały Bór 2013-08-27 09:02:57
Uchwała Nr VI _ 42_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej 2013-08-27 09:02:29
Uchwała Nr VI_ 41 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych oświaty. 2013-08-27 09:01:06
UCHWAŁA NR VI _ 40 _07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biały Bór; przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specja 2013-08-27 09:00:40
Uchwała Nr VI _ 39_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia za najmowane mieszkanie z zasobów gminy. 2013-08-27 09:00:08
Uchwała Nr VI _ 38_07Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie 2013-08-27 08:59:48