3 sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2010r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA nr III/15/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Biały Bór. 2013-07-30 11:25:02
UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zamiany nieruchomości należącej do gminy Biały Bór, położonej w 04 miasta Biały Bór. 2013-07-30 11:24:19
Uchwała Nr III/13 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady 2013-07-30 11:23:30
UCHWAŁA Nr III / 12/ 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 2013-07-30 11:23:05
UCHWAŁA NR III/ 11/ 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw 2013-07-30 11:22:19
UCHWAŁA NR III/10/ 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białego Boru 2013-07-30 11:21:51
Uchwała nr III/ 9 /10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2013-07-30 11:21:28
UCHWAŁA NR III/ 8/ 10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białym Borze. 2013-07-30 11:21:06
UCHWAŁA Nr III/ 7 /10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2013-07-30 11:20:43
UCHWAŁA NR III/6/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2011- 2021 2013-07-30 11:19:18
UCHWAŁA NR III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2011 rok. 2013-07-30 11:18:17