Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 213/2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnoksztacącego w Białym Borze. 2014-07-07 15:13:19
dokument Zarządzenie nr 212/2005 w sprawie odpłatności za korzystanie z gruntów zajętych pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 2014-07-07 15:09:22
dokument Zarządzenie nr 211/2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska Dyrekrora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-07-07 15:07:23
dokument Zarządzenie nr 210 A / 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-07-07 15:04:09
dokument Zarządzenie nr 210/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-07-07 15:02:52
dokument Zarządzenie nr 209/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Gminy Biay Bór na 2006 rok. 2014-07-07 15:01:44
dokument Zarządzenie nr 208/2005 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szczecinku. 2014-07-07 14:59:17
dokument Zarządzenie nr 207/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-07-07 14:56:40
dokument Zarządzenie nr 206/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2006". 2014-07-07 14:54:54
dokument Zarządzenie nr 205/2005 w sprawie powierzenia panu Janowi Nieckarz obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-07-07 14:48:16
dokument Zarządzenie nr 204/2005 w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-07 14:46:14
dokument Zarządzenie nr 203/2005 w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór. 2014-07-07 14:42:17
dokument Zarządzenia nr 202/2005 w sprawie zmiany swojego Zarządzenia nr 187/2005 z dnia 25 października 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-07 14:37:04
dokument Zarządzenie nr 201/2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-07-07 14:30:53
dokument Zarządzenie nr 200/2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-07-07 14:30:09
dokument Zarządzenie nr 199/2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-07-07 14:29:15
dokument Zarządzenie nr 198/2005 w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 2014-07-07 14:16:36
dokument Zarządzenie nr 197/2005 e sprawie wprowadzenia zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 14:43:39
dokument Zarządzenie nr 196/2005 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-06-18 14:40:52
dokument Zarządzenie nr 195/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowe małego centrum kultury w Świerszczewie". 2014-06-18 14:38:14
dokument Zarządzenie nr 194/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ośrodka integracji kulturalnej w Przybrdzie". 2014-06-18 14:36:25
dokument Zarządzenie nr 193 A / 2005 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 14:24:46
dokument Zarządzenie nr 193/2005 w sprawie procedur wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór. 2014-06-18 14:21:02
dokument Zarządzenie nr 192/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa dwóch przyłączy wodociągowych w miejscowości Drzonowo i Grabowo". 2014-06-18 14:18:03
dokument Zarządzenie nr 191/2005 w sprawie przeniesienia w formie aportu nieruchomości wodociągowo - kanalizacyjnych stanowiących własnośc Gminy Biały Bór na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. 2014-06-18 14:15:03
dokument Zarządzenie nr 190/2005 w sprawie ustalenia projektu budzetu Gminy Biały Bór na 2006 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 2014-06-18 14:10:54
dokument Zarządzenie nr 189/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-18 14:07:04
dokument Zarządzenie nr 188/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 14:05:39
dokument Zarządzenie nr 187/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-18 14:04:09
dokument Zarządzenie nr 186/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych". 2014-06-18 14:03:11
dokument Zarządzenie nr 185/2005 w sprawie ustalenia faktycznego stanu prowadzenia spraw na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat. 2014-06-18 14:00:39
dokument Zarządzenie nr 184/2005 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Biay Bór na 2006 rok. 2014-06-18 13:57:23
dokument Zarządzenie nr 183/2005 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego opuszczenia lokalu komunalnego w miejscowości Biały Dwór 12/25 2014-06-18 13:52:07
dokument Zarządzenie nr 182/2005 w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 13:50:01
dokument Zarządzenie nr 181/2005 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego użytkowania lokalu mieszkalnego w Sępolnie Wielkim 59A/2 przez Panią Zdzisławę Smętek. 2014-06-18 13:48:27
dokument Zarządzenie nr 180/2005 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-18 13:40:09
dokument Zarządzenie nr 179/2005 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-18 13:37:11
dokument Zarządzenie nr 178/2005 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Nadleśnictwa w Miastku. 2014-06-18 13:35:46
dokument Zarządzenie nr 177/2005 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 16/03 z dnia 7 lutego 2003 roku 2014-06-18 13:32:11
dokument Zarządzenie nr 176/2005 w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż. 2014-06-18 13:26:40
dokument Zarządzenie nr 175/2005 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyn uszkodzenia podczas prac naprawczych kanalizacji wodociągowej przewodu rozprowadzającego gaz ziemny przy ul. Żymierskiego w Białym Borze. 2014-06-18 13:24:00
dokument Zarządzenie nr 174/2005 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Nadleśnictwa w Miastku. 2014-06-18 13:18:09
dokument Zarządzenie nr 173/2005 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zwolnienia lokalu komunalnego przy ul. Podgórnej 2/3. 2014-06-18 13:15:10
dokument Zarządzenie nr 172/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Biały Bór do miejscowości Biały Dwór". 2014-06-18 13:13:06
dokument Zarządzenie nr 171/2005 w sprawie zaprojektowania i utworzenia siedziby Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego GCRK. 2014-06-18 13:09:36
dokument Zarządzenie nr 170/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-18 13:07:41
dokument Zarządzenie nr 169/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-18 13:06:12
dokument Zarządzenie nr 168/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Przebudowę drogi gminnej o długości 1,8 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną w miejscowości Brzeźnica". 2014-06-18 13:02:52
dokument Zarządzenie nr 167/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Jolancie Woropaj do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-06-18 12:58:56
dokument Zarzadzenie nr 166/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-06-18 12:56:05
dokument Zarządzenie nr 165/2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-06-18 12:53:06
dokument Zarządzenie nr 164/2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. 2014-06-18 12:51:28
dokument Zarządzenie nr 163/2005 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego. 2014-06-18 12:49:18
dokument Zarządzenie nr 162/2005 w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania i przeprowadzenia Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2005 roku. 2014-06-18 12:47:18
dokument Zarządzenie nr 161 A / 2005 w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Biały Bór głosowania. 2014-06-18 12:45:27
dokument Zarządzenie nr 161/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Drzonowie". 2014-06-18 12:43:47
dokument Zarządzenie nr 160/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/03 z dnia 3 lutego 2003 roku zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowisku z monitorami ekranowymi. 2014-06-18 12:41:21
dokument Zarządzenie nr 159/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 12:38:24
dokument Zarządzenie nr 158/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Przebudowy mostu przez rzekę Biała w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bielica". 2014-06-18 12:36:17
dokument Zarządzenie nr 157/2005 w sprawie organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji festynu o nazwie "XI Dni Białego Boru - Piknik Europejski Biały Bór 2005". 2014-06-18 12:33:09
dokument Zarządzenie nr 156/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór". 2014-06-18 12:30:35
dokument Zarządzenie nr 155/2005 w sprawie dopuszczenia pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne". 2014-06-18 12:15:19
dokument Zarządzenie nr 154/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2014-06-18 11:54:24
dokument Zarządzenie nr 153/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-18 11:52:41
dokument Zarządzenie nr 152/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 2014-06-18 11:51:40
dokument Zarządzenie nr 151/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-06-18 11:50:03
dokument Zarządzenie nr 150/2005 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej. 2014-06-18 11:48:23
dokument Zarządzenie nr 149/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-18 11:46:23
dokument Zarządzenie nr 148/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie -przetarg nieograniczony na "Bankowa obsługa budżetu Gminy Biały Bór". 2014-06-18 11:45:25
dokument Zarządzenie nr 146/2005 w sprawie przeznaczenia do przekazania w użytkowanie nieruchomości komunalnej. 2014-06-18 11:40:04
dokument Zarządzenie nr 145/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemcy położonych na terenie miasta Biały Bór. 2014-06-18 11:38:16
dokument Zarządzenie nr 144/2005 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza przez Sekretarza Gminy. 2014-06-18 11:35:46
dokument Zarządzenie nr 143/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-18 11:33:09
dokument Zarządzenie nr 142/2005 w sprawie wyznaczenia osób do uczestnictwa w zespołach roboczych, uczestniczących w pracach służących konsolidacji wokół spółki operatorskiej PWiK w Szczecinku, związanej z zintegrowaną gospodarką wodno-ściekową w Dorzeczu Parsęty. 2014-06-18 11:31:52
dokument Zarządzenie nr 141 A / 2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-18 11:19:23
dokument Zarządzenie nr 141/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-18 11:17:29
dokument Zarządzenie nr 140/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Miasta i Gminy Biały Bór oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym i zawierania umów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2014-06-18 11:01:48
dokument Zarządzenie nr 139/2005 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Nadleśnictwa w Miastku. 2014-06-18 10:58:54
dokument Zarządzenie nr 138/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-18 10:57:26
dokument Zarządzenie nr 137/2005 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania ustaleń "Regulaminu gospodarki odpadami komunalnymi i płynnymi oraz zasad utzrymania estetycznego wyglądu posesji na terenie Miasta i Gminy Biały Bór". 2014-06-18 10:56:32
dokument Zarządzenie nr 136/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego przenośnego urządzenia (fotoradaru) do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości dla Straży Miejskiej w Białym Borze". 2014-06-18 10:53:12
dokument Zarządzenie nr 135/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 2014-06-18 09:48:56
dokument Zarządzenie nr 134/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2005. 2014-06-18 09:47:37
dokument Zarządzenie nr 133/2005 w sprawie odwołania Pana Andrzeja Steca ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-18 09:45:56
dokument Zarządzenie nr 131/2005 w sprawie wprowadzenia dnia 2 maja i 27 maja 2005 roku dniami wolnymi od pracy. 2014-06-18 09:43:42
dokument Zarządzenie nr 130/2005 w sprawie przeznaczenia najmu lokali użytkowych położonych w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze. 2014-06-18 09:41:55
dokument Zarządzenie nr 129/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-18 09:39:41
dokument Zarządzenie nr 128/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Obsługe techniczną urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór". 2014-06-18 09:38:50
dokument Zarządzenie nr 127/2005 w sprawie ustalenia indywidualnego czasu pracy dla Pana Arkadiusza Kirko pracownika Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na stanowisku informatyka. 2014-06-18 09:28:49
dokument Zarządzenie nr 126/2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej i lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2014-06-18 09:21:17
dokument Zarządzenie nr 125/2005 w sprawie zbadania zasadności odwołania Pani Krystyny Forbergis dotyczącej cofnięcia przydziału lokalu przy ul. Szczecineckiej 1/3 2014-06-18 09:19:18
dokument Zarządzenie nr 124/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-06-18 09:16:09
dokument Zarządzenie nr 123/2005 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2004 rok. 2014-06-18 09:14:45
dokument Zarządzenie nr 122/2005 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-18 09:12:58
dokument Zarządzenie nr 121/2005 w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach: Dyminek, Grabowo, Kaliska, Kołtki, Sępolno Wielkie. 2014-06-18 09:10:53
dokument Zarządzenie nr 120 A / 2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze. 2014-06-18 09:06:51
dokument Zarządzenie nr 120/2005 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-06-18 09:05:03
dokument Zarządzenie nr 119/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 109/05 z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do najmu lokali użytkowych. 2014-06-18 09:01:35
dokument Zarządzenie nr 118/2005 w sprawie powołania Komisji do odbioru instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-18 08:59:35
dokument Zarządzenie nr 117/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Obslugę techniczną urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór". 2014-06-18 08:57:48
dokument Zarządzenie nr 116/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/05 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu sanitarnego. 2014-06-18 08:53:28
dokument Zarządzenie nr 115/2005 w sprawie powołania członka Komisji Stypendialnej 2014-06-18 08:43:25
dokument Zarządzenie nr 114/2005 w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu sanitarnego. 2014-06-18 08:41:50
dokument Zarządzenie 113 A / 2005 w sprawie przekazania uprawnień do dokonania zmian w planach wydatków budzetu Gminy. 2014-06-18 08:39:02
dokument Zarządzenie nr 113/2005 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-06-18 08:36:59
dokument Zarządzenie nr 111/2005 w sprawie powołania Komisji do spraw prawidłowego zagospodarowania sprzętu po zlikwidowanej gminnej Przychodni Zdrowia. 2014-06-17 12:18:19
dokument Zarządzenie nr 110 A / 2005 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych i lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 2014-06-17 12:16:34
dokument Zarządzenie nr 110/2005 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności administracyjnych w imieniu Burmistrza. 2014-06-17 12:14:39
dokument Zarządzenie nr 109/2005 w sprawie przeznaczenia do najmu lokalów użytkowych. 2014-06-17 12:12:50