Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 314/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 12:00:00
Zarządzenie nr 313/2006 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:59:06
Zarządzenie nr 312/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:56:23
Zarządzenie nr 311/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:54:48
Zarządzenie nr 310/2006 w sprawie zatwierdzenia norm zużycia paliwa do samochodów pożarniczych. 2014-06-17 11:53:51
Zarządzenie nr 309/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie podziału geodezyjnego nieruchomości na koszt Gminy oraz zawarcia umowy przyrzeczenia kupna sprzedaży. 2014-06-17 11:50:19
Zarządzenie nr 308/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:47:41
Zarządzenie nr 307/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:46:48
Zarządzenie nr 306/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:45:53
Zarządzenie nr 305/2006 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej środków trwałych i wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Sołect Gminnych. 2014-06-17 11:45:04
Zarządzenie nr 304/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:41:35
Zarządzenie nr 303/2006 w sprawie przekazania trwałego zarządu pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białym Borze. 2014-06-17 11:40:32
Zarządzenie nr 302/2006 w sprawie powołania Komisji inewnteryzacyjnej do sporządzenia spisu z natury, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz kasacji wyposażenia Gminnego Centrum Informacji w Białym Borze. 2014-06-17 11:37:44
Zarządzenie nr 301/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-17 11:34:48
Zarządzenie nr 300/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:33:43
Zarządzenie nr 299/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 11:32:13
Zarządzenie nr 298/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro na wykonanie usługi "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości ok. 51,37 km odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2006/2007 z podziałem na 4 zadania - rejony ". 2014-06-17 11:30:02
Zarządzenie nr 297/2006 w sprawie przekazania do mennicy państwowej pieczęci urzędowych, wycofania i zniszczenia pieczątek oraz stempli, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu. 2014-06-17 11:22:17
Zarządzenie nr 296/2006 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2007 rok. 2014-06-17 11:06:11
Zarządzenie nr 295/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro na wykonanie usługi "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości ok. 51,37 km odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2006/2007 z podziałem na 4 zadania". 2014-06-17 11:04:27
Zarządzenie nr 294/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 10:59:28
Zarządzenie nr 293/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 10:58:39
Zarządzenie nr 292/2006 w sprawie przeniesienia w formie aportu nieruchomości wodociągowo - kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Biały Bór na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. 2014-06-17 10:57:20
Zarządzenie nr 291/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - drogowych "Adaptacja terenu pod budowę 2 boisk sportowych w miejscowościach Sępolno Wielkie, Kołtki". 2014-06-17 10:47:31
Zarządzenie nr 290/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 10:42:37
Zarządzenie nr 289/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - drogowych "Budowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze". 2014-06-17 10:41:00
Zarządzenie nr 288/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze do wydawania decyzji administracyjnej. 2014-06-17 10:35:57
Zarządzenie nr 287/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 10:32:46
Zarządzenie nr 286/2006 w sprawie opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Biały Bór na lata 2007 - 2013. 2014-06-17 10:30:31
Zarządzenie nr 285/2006 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza przez Kierownika Referatu Inwestycji Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych Pana Władysława Kostiw. 2014-06-17 10:27:51
Zarządzenie nr 284/2006 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza przez Sekretarza Gminy. 2014-06-17 10:22:27
Zarządzenie nr 283/2006 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy biały Bór na 2007 rok. 2014-06-17 10:20:46
Zarządzenie nr 282 A / 2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 09:43:43
Zarządzenie nr 282/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 09:42:39
Zarządzenie nr 281/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 09:41:41
Zarządzenie nr 280/2006 w sprawie powołania Komisji przetaegowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi udzielenia i obsługi kredytu bankowego "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 795 000 zł." 2014-06-17 09:40:09
Zarządzenie nr 279/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych "Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzonowie". 2014-06-17 09:36:59
Zarządzenie nr 278/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie świetlic wiejskich i sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy. 2014-06-17 09:35:44
Zarządzenie nr 277/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-17 09:33:17
Zarządzenie nr 276/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych "Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzonowie". 2014-06-17 09:32:13
Zarządzenie nr 275/2006 w sprawie określenia zasad usytułowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż. 2014-06-17 09:30:04
Zarządzenie nr 274/2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-16 15:52:03
Zarządzenie nr 273/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 15:50:31
Zarządzenie nr 272/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze". 2014-06-16 15:48:25
Zarządzenie nr 271/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Modernizacja budynku oraz dostawa wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. 2014-06-16 15:43:26
Zarządzenie nr 270/2006 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-16 15:40:29
Zarządzenie nr 269/2006 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-16 15:39:18
Zarządzenie nr 268/2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze. 2014-06-16 15:35:19
Zarządzenie nr 267/2006 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2006 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy. 2014-06-16 15:32:58
Zarządzenie nr 265/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Budowa dróg gminnych w Białym Borze wraz z systemem odprowadzenia wód deszczowych i oświetleniem - projekt budowlany i wykonawczych. 2014-06-16 15:28:33
Zarządzenie nr 264/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-16 15:18:33
Zarządzenie nr 263 A / 2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 15:17:02
Zarządzenie nr 263/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-16 15:15:32
Zarządzenie nr 262/2006 w sprawie powołania Komisji do zbadania wiarygodności danych zawartych w podaniu Państwa Boberskich zam Biały Bór ul. Brzeźnicka 8. 2014-06-16 15:09:45
zarządzenie nr 261/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług: odbieranie odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2014-06-16 15:05:07
Zarządzenie nr 260/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 14:51:29
Zarządzenie nr 259/2006 w sprawie organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej realizacji festynu o nazwie "XII Dni Białego Boru". 2014-06-16 14:49:30
Zarządzenie nr 258/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-16 14:44:02
Zarządzenie nr 257/2006 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za prace w Komisji Egzaminacyjnej. 2014-06-16 14:40:41
zarządzenie nr 256/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 2014-06-16 13:53:17
Zarządzenie nr 255/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 13:51:10
Zarządzenie nr 254/2006 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej 2014-06-16 13:49:06
Zarządzenie nr 253/2006 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-16 13:47:47
Zarządzenie nr 252/2006 w sprawie lokalizacji oraz zadań Gminnego Centrum Informacji. 2014-06-16 13:46:08
Zarządzenie nr 251/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 10:39:40
zarządzenie nr 250/2006 w sprawie przekazania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej. 2014-06-16 10:28:34
zarządzenie nr 249/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-16 10:23:36
Zarządzenie nr 248/2006 w sprawie uroczystości kościelnych święta Bożego Ciała w Białym Borze, Sępolnie Wielkim, Kołtkach i Grabowie zorganizowanego przemarszu ulicami miasta i wsi wiernych zgromadzonych na nabożeństwach w kościołach w dniu 15 czerwca 2006 roku po mszach świętych w godzinach 10:00 - 13:00 2014-06-16 10:22:22
Zarządzenie nr 247/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-16 10:16:10
Zarządzenie nr 246/2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej. 2014-06-16 10:14:30
Zarządzenie nr 245/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót "Adaptacja kotłowni na remizę strażacką w Sępolnie Wielkim - etap I. 2014-06-16 10:12:14
Zarządzenie nr 244/2006 w sprawie wprowadzenia dnia 26 maja 2006 roku (piątek) wolnego od pracy. 2014-06-16 10:03:21
Zarządzenie nr 243 A / 2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-16 09:56:57
Zarządzenie nr 243/2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-16 09:55:50
Zarządzenie nr 242/2006 w sprawie wprowadzenia dnia 20 maja 2006 roku (sobota) dniem pracującym. 2014-06-16 09:53:27
Zarządzenie nr 241/2006 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opracowanych na podstawie kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Biały Bór obejmującej lata 2004 - 2005 2014-06-16 09:46:19
Zarządzenie nr 240/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót "Budowa drogi osiedlowej w Białym Borze ul.Norwida 2014-06-16 09:38:39
Zarządzenie nr 239/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2006. 2014-06-16 09:27:11
Zarządzenie nr 238/2006 w sprawie powołania Komisji do zbadania wiarygodności danych zawartych w podaniu Ewy Sobczyńskiej. 2014-06-16 09:23:19
Zarządzenie nr 237/2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Szczecineckiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Biały Bór. 2014-06-16 09:18:11
Zarządzenie nr 236/2006 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2006 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy. 2014-06-16 09:12:08
Zarządzenie nr 235/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót "Przebudowa gminnej drogi dojazdowej o długości 2,1 km do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźnica" 2014-06-16 08:55:28
zarządzenie nr 234/2006 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ25EX 2014-06-16 08:50:34
Zarządzenie nr 233/2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-16 08:47:58
Zarządzenie nr 232/2006 w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie majątku przez Gminę Biały Bór dla Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów sp. z o. o. w Szczecinku. 2014-06-13 13:38:50
Zarządzenie nr 231/2006 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-13 13:36:40
Zarządzenie nr 230/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-13 13:35:29
Zarządzenie nr 229/2006 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości do zasobu Gminy. 2014-06-13 13:33:50
Zarządzenie nr 228/2006 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZKO78AV 2014-06-13 13:32:39
Zarządzenie nr 226/2006 w sprawie użyczenia Radzie Sołeckiej w Sępolnie Małym akwenu wodnego. 2014-06-13 13:18:17
Zarządzenie nr 224/2006 w sprawie zmiany nieruchomości drogowych. 2014-06-13 12:58:08
Zarządzenie nr 223/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu gruntów, lokali i budynków komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-13 12:57:06
Zarządzenie nr 222/2006 w sprawie wyłączenia z aportu spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów sp. z o.o. w Szczecinku części działki 205/4 i przekazania jej w użytkowanie. 2014-06-13 12:54:39
Zarządzenie nr 221/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/05 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-13 12:51:45
Zarządzenie nr 220/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-13 12:48:57
Zarządzenie nr 219/2006 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na:"Wykonywanie wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Miasta I Gminy Biały Bór w roku 2005. 2014-06-13 12:45:39
Zarządzenie nr 218/2006 w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-13 12:36:31
zarządzenie nr 217/2006 w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej na świetlicę wiejską od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-13 12:35:00
Zarządzenie nr 216/2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2014-06-13 12:33:16
Zarządzenie nr 215/2006 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Biały Bór na rok 2006. 2014-06-13 12:23:39
Zarządzenie nr 214 A / 2006 w sprawie powołania Komisji kasacyjnej 2014-06-13 12:19:55
Zarządzenie nr 214/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-13 12:18:53