Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 133/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 12/98 Burmistrza Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-06-13 11:17:59
dokument Zarządzenie nr 132/2007 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej. 2014-06-13 11:10:57
dokument Zarządzenie nr 131/2007 w sprawie ustalenia procedur związanych z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych, zwrotem środków publicznych oraz zasad wykonywania kontroli finansowej w zakresie gromadzenia środków w Gminie Biały Bór. 2014-06-13 11:08:35
dokument Zarządzenie nr 130/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald w Urzędzie miejskim w Białym Borze na dzień 31 grudnia 2007 roku. 2014-06-13 11:05:20
dokument Zarządzenie nr 129/2007 w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Biały Bór na 2007 rok. 2014-06-13 11:01:22
dokument Zarządzenie nr 128/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-13 09:48:16
dokument Zarządzenie nr 127 A / 2007 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2014-06-13 09:46:26
dokument Zarządzenie nr 127/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-13 09:44:24
dokument Zarządzenie nr 126/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-13 09:42:38
dokument Zarządzenie nr 125/2007 w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia określającego wysokość i zasadę refundacji kosztów użytkowania sieci teletransmisyjnej PESEL -NET. 2014-06-13 09:41:27
dokument Zarządzenie nr 124/2007 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Brzeźnickiej nr 9 w Białym Borze. 2014-06-13 09:37:20
dokument Zarządzenie nr 123 B / 2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie. 2014-06-13 09:24:34
dokument Zarządzenie nr 123 A / 2007 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-13 09:21:44
dokument Zarządzenie nr 123/2007 w sprawie wyrażenia zgody skrócenie okresu użytkowania wieczystego dla zabudowanej działki nr 40/2 położonej w obrębie 03 miasta Biały Bór. 2014-06-13 09:19:10
dokument Zarzędzenie nr 122/2007 w sprawie zmiany części Zarządzenia nr 16/2003 z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-13 09:16:43
dokument Zarządzenie nr 121/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-13 09:08:58
dokument Zarządzenie nr 120/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 685 000 złotych". 2014-06-13 09:07:00
dokument Zarządzenie nr 119/2007 w sprawie ustalenia normy zużycia poliwa - oleju napędowego dla pojazdu służbowego Straży Miejskiej o nr rej. ZSZ25EX 2014-06-13 09:02:05
dokument Zarządzenie nr 118/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pn "Referent Administracyjno - Księgowy Urzędu Miejskiego w Białym Borze". 2014-06-13 08:58:03
dokument Zarządzenie nr 117/2007 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie za zgodą stron w części załącznika do decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego nr G.VI.7224-1/8/60/7/92 z dnia 8 czerwca 1992 roku. 2014-06-13 08:52:21
dokument Zarządzenie nr 116/2007 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Borowicz obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-13 08:43:40
dokument Zarządzenie nr 115/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie. 2014-06-13 08:41:01
dokument Zarządzenie nr 114/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-13 08:37:49
dokument Zarządzenie nr 113/2007 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego nr G.VI.7224-1/8/3/4/98 z dnia 25 marca 1999 roku. 2014-06-13 08:36:06
dokument Zarządzenie nr 112/2007 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego nr G.VI.7224-1/8/54/26/92 z dnia 12 maja 1992 roku. 2014-06-13 08:33:38
dokument Zarządzenie nr 111/2007 w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2008 rok. 2014-06-12 15:03:28
dokument Zarządzenie nr 110/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 15:00:36
dokument Zarządzenie nr 109/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-12 14:58:56
dokument Zarządzenie nr 108/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnych w formie najmu i dzierżawy. 2014-06-12 14:57:30
dokument Zarządzenie nr 107/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 14:56:16
dokument Zarządzenie nr 106/2007 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze i Gminnej Instytucji Kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze. 2014-06-12 14:55:02
dokument Zarządzenie nr 105/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 14:51:55
dokument Zarządzenie nr 104/2007 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Urzędu Miejskiego. 2014-06-12 14:50:34
dokument Zarządzenie nr 103/2007 w sprawie powołania Komisji celem wybrakowania dokumentów niearchiwalnych. 2014-06-12 14:48:18
dokument Zarządzenie nr 102/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji. 2014-06-12 14:47:00
dokument Zarządzenie nr 101 A / 2007 w sprawie zmiany części załącznika do zarządzenia nr 35/07 Burmistrza Bialego Boru z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 14:45:39
dokument Zarządzenie nr 101/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2014-06-12 14:38:05
dokument Zarządzenie 100/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Biały Bór. 2014-06-12 14:36:48
dokument Zarządzenie nr 99/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 14:35:07
dokument Zarządzenie nr 98/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 14:33:36
dokument Zarządzenie nr 97/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Biały Bór. 2014-06-12 14:32:27
dokument Zarządzenie nr 96/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 14:27:19
dokument Zarządzenie nr 95/2007 w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2008 rok 2014-06-12 14:25:39
dokument Zarządzenie nr 94/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Biały Bór dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2014-06-12 14:22:57
dokument Zarządzenie nr 93/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biały Bór od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2014-06-12 14:19:59
dokument Zarządzenie nr 92 A / 2007 w sprawie zmiany Zarządzenie nr 92/07 Burmistrza Białego Boru z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za garaże komunalne, budynki gospodarcze i lokale użytkowe. 2014-06-12 14:18:10
dokument Zarządzenie nr 92/2007 w sprawie ustalenia stawek najmu za garaże komunalne, budynki gospodarcze i lokale użytkowe. 2014-06-12 13:26:12
dokument Zarządzenie nr 91/2007 w sprawie bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne socjalne stanowiące własność Gminy. 2014-06-12 13:24:18
dokument Zarządzenie nr 90/2007 w sprawie zmiany bazowej stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy. . 2014-06-12 13:22:36
dokument Zarządzenie 89/2007 w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż. 2014-06-12 13:20:54
dokument Zarządzenie nr 88/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-12 13:18:29
dokument Zarządzenie nr 87/2007 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. organizacji obchodów "X rocznicy podpisania partnerstwa Biały Bór - Salzhausen". 2014-06-12 13:17:20
dokument Zarządzenie nr 86/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Biały Bór nr 40/2003 z dnia 19 maja 2003 roku. 2014-06-12 13:14:57
dokument Zarządzenie nr 85/2007 w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Bór. 2014-06-12 13:12:05
dokument Zarządzenie nr 84/2007 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Borowicz obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-06-12 13:06:05
dokument Zarządzenie nr 83/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. 2014-06-12 13:03:49
dokument Zarządzenie nr 82/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 13:01:29
dokument Zarządzenie nr 81/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Biały Bór. 2014-06-12 12:59:22
dokument Zarządzenie nr 80/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku. 2014-06-12 12:56:45
dokument Zarządzenie nr 79/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 12:54:24
dokument Zarządzenie nr 78/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 12:52:56
dokument Zarządzenie nr 77/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Biały Bór. 2014-06-12 12:51:56
dokument Zarządzenie nr 76/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. Programów Pomocowych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-12 12:50:22
dokument Zarządzenie nr 75/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 12:47:22
dokument Zarządzenie nr 74/2007 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. organizacji "Dożynek gminnych 2007". 2014-06-12 12:46:03
dokument Zarządzenie nr 73/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowo - działka nr 275/3, 275/4. 2014-06-12 12:44:39
dokument Zarządzenie nr 72 A / 2007 w sprawie zniesienia klauzuli tajności informacjom zawartym w dokumentach urzędowych. 2014-06-12 12:17:29
dokument Zarządzenie nr 72/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Płac, Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozliczeń Podatku vat w referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-12 12:14:18
dokument Zarządzenie nr 71/2007 w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku przychodni zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2A 2014-06-12 12:11:18
dokument zarządzenie nr 70 A / 2007 w sprawie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-12 12:07:57
dokument Zarządzenie nr 70/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-12 12:05:53
dokument Zarządzenie nr 69/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli porządkowej na terenie Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-06-12 12:04:11
dokument Zarządzenie nr 68 A / 2007 w sprawie uaktualnienia "Wykazu Informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą poufne oraz zastrzeżone występujących w Urzędzie Miejskim w Białym Borze z dnia 18 maja 2001 roku. 2014-06-12 12:01:56
dokument Zarządzenie nr 68/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej do zasobów Gminy Biały Bór od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebielu. 2014-06-12 11:39:36
dokument Zarządzenie nr 67/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 11:37:01
dokument Zarządzenie nr 66/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na terenie Gminy Biały Bór. 2014-06-12 11:35:54
dokument Zarządzenie nr 65/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własnośc Gminy Biały Bór. 2014-06-12 11:34:11
dokument Zarządzenie nr 64/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Białym Borze do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych za mandaty karne kredytowane. 2014-06-12 11:31:35
dokument Zarządzenie nr 63/2007 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej. 2014-06-12 11:28:15
dokument Zarządzenie nr 62/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 euro na wykonanie usługi:"Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór w roku szkolnym 2007/2008. 2014-06-12 11:27:01
dokument Zarządzenie nr 61/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. 2014-06-12 11:19:56
dokument Zarządzenie nr 60/2007 w sprawie udzielenia inspektorowi ds. Kadr, Działalności Gospodarczej oraz Polityki Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy podczas mojej nieobecności. 2014-06-12 11:16:58
dokument Zarządzenie nr 59/2007 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. organizacji "Dni Białego Boru". 2014-06-12 11:12:19
dokument Zarządzenie nr 58/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 11:10:51
dokument Zarządzenie nr 57/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę za zgodą stron decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego nr G.VI.8222/8/11/92/91 z dnia 17 stycznia 1991 roku. 2014-06-12 11:08:09
dokument Zarządzenie nr 56/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowo - działka nr 149/2, 149/3, 149/4. 2014-06-12 11:03:42
dokument Zarządzenie nr 55 A / 2007 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych. 2014-06-12 10:58:08
dokument Zarządzenie nr 55/2007 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Kadr, Działalności Gospodarczej oraz Polityki Społecznej Bezrobocia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-12 10:56:32
dokument Zarządzenie nr 54/2007 w sprawie udzielenia inspektorowi ds. Wymiaru Podatków i Opłat upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. 2014-06-12 10:53:35
dokument Zarządzenie nr 53 A / 2007 w sprawie powołania składu Komisji opiniującej drzewa wnioskowane do wycinki, oraz zwrotu poniesionych kosztów podczas wyjazdów na terenie Miasta i Gminy w Białym Borze, dla członka komisji nie będącego pracownikiem Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-12 10:49:52
dokument Zarządzenie nr 53/2007 w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej. 2014-06-12 10:45:00
dokument Zarządzenie nr 52/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2014-06-12 10:44:03
dokument Zarządzenie nr 51/2007 w sprawie zmiany użytkownika działki nr 7 położonej w obrębie Sępolno Wielkie. 2014-06-12 10:42:39
dokument Zarządzenie nr 50/2077 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-12 10:41:00
dokument Zarządzenie nr 49/2007 w sprawie udzielenia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-12 10:38:51
dokument Zarządzenie nr 48/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-12 10:35:59
dokument Zarządzenie nr 47/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli. 2014-06-12 10:34:10
dokument Zarządzenie nr 46/2007 w sprawie powierzenia inspektorowi ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych spraw Gminy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń. 2014-06-12 09:42:55
dokument Zarządzenie nr 45/2007 w sprawie udzielenia inspektorowi ds. Ochrony Środowiska upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i składania oświadczenia woli w imieniu Gminy. 2014-06-12 09:39:53
dokument Zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przeprowadzenia uroczystości kościelnych święta Bożego Ciała w Białym Borze, Sępolnie Wielkim, Kołtkach, Drzonowie, zorganizowanego przemarszu ulicami miasta i wsi wiernych zgromadzonych na nabożeństwach w kościołach w dniu 7 czerwca 2007 roku po mszach świętych w godzinach od 10:00do 13:00 2014-06-12 09:36:53
dokument Zarządzenie nr 43 A / 2007 w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-12 09:27:07
dokument Zarządzenie nr 43/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepsze sołectwo w Gminie Biały Bór. 2014-06-12 09:25:18
dokument Zarządzenie nr 42/2007 w sprawie wytycznych do projektów organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Biały Bór na rok szkolny 2007/2008 zasad łączenia szkół. 2014-06-12 09:23:29
dokument Zarządzenie nr 41/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na wykonanie robót budowlanych:"Przebudowa schodów terenowych na stadion miejski w Białym Borze". 2014-06-12 09:20:00
dokument Zarządzenie nr 40/2007 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu specjaliście ds. Swiadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Jolancie Woropaj do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-06-12 09:17:08
dokument Zarządzenie nr 39 A / 2007 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze do reprezentowania Gminy Biały Bór. 2014-06-12 09:11:50
dokument Zarządzenie nr 39/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór za rok 2007. 2014-06-11 11:52:16
dokument Zarządzenie nr 38/2007 w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku przychodni zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2A 2014-06-11 11:50:33
dokument zarządzenie nr 37/2007 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze. 2014-06-11 11:47:22
dokument Zarządzenie nr 36/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-11 11:45:18
dokument Zarządzenie nr 35/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-11 11:41:12
dokument Zarządzenie nr 32 A / 2007 w sprawie ustalenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dla dodatkowych osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-11 11:39:12
dokument Zarządzenie nr 32/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-11 11:35:28
dokument zarządzenie nr 31/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do opiniowania dokumentacji projektowych. 2014-06-11 11:33:16
dokument Zarządzenie nr 30/2007 w sprawie przyjęcia wysokości stawki kalkulacyjnej usługi świadczonej przez Urząd Miejski w Białym Borze ciągnikiem "STIGA" 2014-06-11 11:30:42
dokument Zarządzenie nr 29 A / 2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 stycznia 2004 roku. 2014-06-11 11:28:25
dokument Zarządzenie nr 29/2007 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2006 rok. 2014-06-11 11:25:45
dokument Zarządzenie nr 28/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu gruntów, lokali i budynków komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-06-11 11:23:40
dokument Zarządzenie nr 27/2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Biały Bór i powołania komisji przetargowej. 2014-06-11 11:17:38
dokument Zarządzenie nr 26/2007 w sprawie przeznaczenia do użytkowania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej w Białym Borze. 2014-06-11 11:11:20
dokument Zarządzenie nr 25 A/ 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2007. 2014-06-11 11:07:38
dokument Zarządzenie nr 25/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-11 11:06:06
dokument Zarządzenie nr 24/2007 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie opracowanych na podstawie kontroli Urzędu Miasta i Gminy Biały Bór za okres od stycznia 2003 do października 2006 roku. 2014-06-11 11:05:08
dokument Zarządzenie nr 23/2007 w sprawie powołania Komisji ds. oceny technicznej komunalnych obiektów budowlanych. 2014-06-11 11:02:28
dokument Zarządzenie nr 22/2007 w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej. 2014-06-11 11:00:31
dokument Zarządzenie nr 21/2007 w sprawie powołania Komisji ds. oceny technicznej komunalnych obiektów budowlanych. 2014-06-11 10:59:12
dokument Zarządzenie nr 20/2007 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych. 2014-06-11 10:57:04
dokument Zarządzenie nr 19/2007 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2007 rok. 2014-06-11 10:45:57
dokument Zarządzenie nr 18/2007 w sprawie przejęcia nieruchomości w formie darowizny na mienie Gminy Biały Bór od firmy "Zielony Dukat" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 2014-06-11 10:43:35
dokument Zarządzenie nr 17/2007 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze. 2014-06-11 10:39:41
dokument Zarządzenie nr 16/2007 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze pn:"Zastępca Skarbnika". 2014-06-11 10:37:14
dokument Zarządzenie nr 15/2007 w sprawie powołania komisji do zbadania dokumentów złożonych przez kandydatów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze pn:"Zastępca Skarbnika". 2014-06-11 10:34:44
dokument Zarządzenie nr 14/2007 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 6 000 euro na:"Wykonanie wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Gminy Biały Bór w 2007 roku. 2014-06-11 09:57:37
dokument Zarządzenie nr 13/2007 w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w inieniu Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza oraz udzielenia pełnomocnictwa do wydania decyzji administracyjnych. 2014-06-11 09:51:41
dokument zarządzenie nr 12/2007 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-11 09:49:00
dokument zarządzenie nr 11/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych:"Remont budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-11 09:44:56
dokument Zarządzenie nr 10/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-11 09:36:34
dokument Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2014-06-11 09:35:34
dokument zarządzenie nr 8/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Biały Bór. 2014-06-11 09:34:10
dokument zarządzenie nr 7/2007 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze. 2014-06-11 09:32:44
dokument Zarządzenie nr 6/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:"Wykonanie usług w zakresie wydawania decyzji lokalizacyjnych na ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w 2007 roku. 2014-06-11 09:29:59
dokument Zarządzenie nr 5/2007 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białym Borze pn:"Strażnik". 2014-06-11 09:24:56
dokument Zarządzenie nr 4/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na:"Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w 2007 roku". 2014-06-11 09:22:13
dokument Zarządzenie nr 3/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-11 09:17:25
dokument Zarządzenie nr 2/2007 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Białego Boru. 2014-06-11 09:14:29
dokument Zarządzenie nr 1/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białym Borze. 2014-06-11 09:12:16