Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 99/2002 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2002. 2014-07-14 08:03:02
Zarządzenie nr 98/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 08:01:05
Zarządzenie nr 97/2002 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-14 08:00:20
Zarządzenie nr 96/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 15 listopada 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 37 w miejscowości Sępolno Małe i działki nr 198/14 w miejscowości Dołgie. 2014-07-14 07:58:40
Zarządzenie nr 95/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:55:46
Zarządzenie nr 94/2002 w sprawie powołania Straży Miejskiej w Białym Borze i nadania "Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Białym Borze". 2014-07-14 07:54:57
Zarządzenie nr 93/2002 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu ich informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 2014-07-14 07:52:39
Zarządzenie nr 92/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 28 października 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2a/1. 2014-07-14 07:49:41
Zarządzenie nr 91/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:45:16
Zarządzenie nr 90/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:44:36
Zarządzenie nr 89/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:43:53
Zarządzenie nr 87/2002 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw wyborów zwanego :Urzędnikiem Wyborczym". 2014-07-14 07:43:09
Zarządzenie nr 86/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 23 września 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 198/14 w miejscowości Dołgie oraz przetargu ograniczonego na zbycie lokalu użytkowego w budynku nr 25 w Grabowie. 2014-07-14 07:41:41
Zarządzenie nr 85/2002 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Obsługi Informatycznej w Miejskiej Komisji Wyborczej w Białym Borze. 2014-07-14 07:38:19
Zarządzenie nr 84/2002 w sprawie powierzenia do prowadzenia w imieniu Burmistrza spraw Gminy Sekretarzowi. 2014-07-14 07:35:50
Zarządzenie nr 83/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:33:30
Zarządzenie nr 82/2002 w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przekazania dokumentacji Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze. 2014-07-14 07:32:45
Zarządzenie nr 81/2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury w Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze. 2014-07-14 07:30:49
Zarządzenie nr 80/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:28:50
Zarządzenie nr 79/2002 w sprawie powołania Komisji oceniającej w konkursie "Najestetyczniejsza wieś". 2014-07-14 07:28:08
Zarządzenie nr 78/2002 w sprawie powołania Komisji przetargowej na dziaeń 05 sierpnia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2a/1. 2014-07-14 07:26:40
Zarządzenie nr 77/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:23:51
Zarządzenie nr 76 A /2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-14 07:22:47
Zarządzenie nr 76/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 13:52:41
Zarządzenie nr 75/2002 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym i Powszechnym Spisem Rolnym w 2002 roku. 2014-07-11 13:50:03
Zarządzenie nr 74/2002 w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przekazania dokumentacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. 2014-07-11 13:45:37
Zarządzenie nr 73/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 13:43:47
Zarządzenie nr 72/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 13:43:08
Zarządzenie nr 71/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 12 czerwca 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszkalnego w Sępolnie Wielkim, działki budowlanej w Kazimierzu i najmu lokalu użytkowego w Białym Borze na przystanku PKS i ul. Szczecineckiej 1a/1 2014-07-11 13:42:22
Zarządzenie nr 70/2002 w sprawie prowadzenia jednolitych rejestrów zamówien i umów dla Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-07-11 13:25:51
Zarządzenie nr 69/2002 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/01 Burmistrza Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta i Gminy. 2014-07-11 13:24:16
Zarządzenie nr 68/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 13:21:34
Zarządzenie nr 67/2002 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze do załatwiania spraw, wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 2014-07-11 13:20:45
Zarządzenie nr 66/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 15 maja 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego na terenie miasta Biały Bór przy ul. Czujna 10/3. 2014-07-11 13:18:12
Zarządzenie nr 65/2002 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie opracowanych na podstawie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Biały Bór obejmującej lata 2000-2002. 2014-07-11 13:14:36
Zarządzenie nr 64/2002 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach naruszenia obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. 2014-07-11 13:11:42
Zarządzenie nr 63/2002 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-11 13:09:37
Zarządzenie nr 62/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 09 maja 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wynajem lokali użytkowych na terenie miasta Biały Bór przy ul. Rynek 1a, Szczecinecka 1/1a, Czujna 6/3. 2014-07-11 13:08:50
Zarządzenie nr 61/2002 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-11 13:05:09
Zarządzenie nr 60/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 13:03:34
Zarządzenie nr 59/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 09 kwietnia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych. 2014-07-11 13:02:47
Zarządzenie nr 57/2002 w sprawie zapisu 2 i 3 Zarządzenia nr 17/99 Burmistrza Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 1 października 1999 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci NOVELL w Urzędzie Miasta i Gminy w Białym Borze oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora danych osobowych. 2014-07-11 13:01:32
Zarządzenie nr 56/2002 w sprawie wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym i Powszechnym spisem Rolnym w 2002 roku. 2014-07-11 12:56:15
Zarządzenie nr 55/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 25 marca 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych. 2014-07-11 11:05:28
Zarządzenie nr 54/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 11:03:58
Zarządzenie nr 53/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2014-07-11 11:00:37
Zarządzenie nr 52/2002 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-11 10:55:09
Zarządzenie nr 51/2002 w sprawie powierzenia do prowadzenia w imieniu Burmistrza spraw gminy Sekretarzowi. 2014-07-11 10:53:22
Zarządzenie nr 50/2002 w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przekazania dokumentacji Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Białym Borze. 2014-07-11 10:51:53
Zarządzenie nr 49/2002 w sprawie utworzenia gminnego Biura Spisowego w Białym Borze. 2014-07-11 10:49:51
Zarządzenie nr 48/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 21lutego 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych. 2014-07-11 10:46:34
Zarządzenie nr 47/2002 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzień 14 lutego 2002 roku w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych. 2014-07-11 10:44:20
Zarządzenie nr 46/2002 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-07-11 10:40:23