Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 112/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-11 10:24:14
dokument Zarządzenie nr 108/2004 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-07-11 09:43:57
dokument Zarządzenie nr 107/2004 w sprawie opracowania "Raportu o Stanie Oświaty w Gminie Biały Bór". 2014-07-11 09:41:52
dokument Zarządzenie nr 106/2004 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do "Regulaminu Pracy Urzedu Miasta i Gminy w Białym Borze z dnia 10.10 1996r". 2014-07-10 14:58:05
dokument Zarządzenie nr 105/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-07-10 14:46:41
dokument Zarządzenie nr 104/2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do prowadzenia w imieniu i na rzecz gminy negocjacji z zakładami energetycznymi w zakresie wysokości stawek za oświetlenie pobieranych przez zakłady energetyczne z tytułu świadczonych na rzecz Gminy usług oświetleniowych. 2014-07-10 14:44:41
dokument Zarządzenie nr 103/2004 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Biały Bór i powołania Komisji przetargowej. 2014-07-10 14:32:37
dokument Zarządzenie nr 102/2004 w sprawie uaktualnienia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dla dodatkowych osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-07-10 14:30:14
dokument Zarządzenie nr 101/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2004. 2014-07-10 14:27:06
dokument Zarządzenie nr 100/2004 w sprawie Odbioru robót na zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grabowo, Kaliska, Biała, Kołtki realizowanych wg. umowy nr 25/04 z dnia 04.10.2004 r przez firmę HARAT Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane spółka jawna. 2014-07-10 14:25:22
dokument Zarządzenie nr 99/2004 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Drzonowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białym Borze. 2014-07-10 14:09:51
dokument Zarządzenie nr 98/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Wykonywanie wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór w roku 2005". 2014-07-10 14:03:14
dokument Zarządzenie nr 97/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie -przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy w roku 2005". 2014-07-10 13:59:17
dokument Zarządzenie nr 96/2004 w sprawie projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2005 rok. 2014-07-10 13:55:08
dokument Zarządzenie nr 95/2004 w sprawie wprowadzenia dnia 12 listopada 2004 roku (piątek) wolnego od pracy. 2014-07-10 13:53:45
dokument Zarządzenie nr 94/2004 w sprawie określenia zadań w celu uporządkowania spraw po zlikwidowanej Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze. 2014-07-09 14:51:25
dokument Zarządzenie nr 93/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-09 14:48:14
dokument Zarządzenie nr 92/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-09 14:44:43
dokument Zarządzenie nr 91/2004 w sprawie przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Rybackiej 15/2 w białym Borze. 2014-07-09 14:42:47
dokument zarządzenie nr 90/2004 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białym Borze zarządzonych na dzień 19 grudnia 2004 roku. 2014-07-09 14:40:38
dokument Zarządzenie nr 89/2004 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego Urzędnikiem Wyborczym. 2014-07-09 14:37:53
dokument Zarządzenie nr 88/2004 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór od Nadleśnictwa Miastko. 2014-07-09 14:35:57
dokument Zarządzenie nr 87 A /2004 w sprawie przyznania limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych. 2014-07-09 14:29:47
dokument Zarządzenie nr 87/2004 w sprawie przyznania ryczałtu na prywatny telefon komórkowy. 2014-07-09 14:28:08
dokument Zarządzenie nr 86/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-09 14:26:45
dokument Zarządzenie nr 85/2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury i kasacji zniszczonego sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy w Białym Borze. 2014-07-09 14:23:52
dokument Zarządzenie nr 84/2004 w sprawie opracowania projektu naprawczego programu gospodarowania środkami finansowymi Gminy Biały Bór. 2014-07-09 14:21:18
dokument Zarządzenie nr 83 A /2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-09 14:18:02
dokument Zarządzenie nr 83/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-09 14:17:08
dokument Zarządzenie nr 82/2004 zapewnienia przestrzegania zakazu sprzedaży materiałów eksplodujących, zabawek pirotechnicznych, napojów alkoholowych ich podawania i spożywania, przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego w miejscu uroczystości religijnych związanych ze świętem Narodzenia Przenajświętrzej Bogurodzicy obchodzonym w Kościele Greckokatolickim w Białym Borze w dniu 19 września 2004 roku. 2014-07-09 14:15:33
dokument Zarządzenie nr 81/2004 w sprawie sprzedaży, sprzedaży i podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscu uroczystości religijnych związanych ze świętem Narodzenia Przenajświętrzej Bogurodzicy obchodzonym w Kościele Greckokatolickim w Białym Borze w dniu 19 września 2004 roku. 2014-07-09 14:04:36
dokument Zarządzenie nr 80/2004 w sprawie zakazu sprzedaży materiałów eksplodujących i zabawek pirotechnicznych oraz ich używania w miejscu uroczystości religijnych związanych ze świętem Narodzenia Przenajświętrzej Bogurodzicy obchodzonym w Kościele Greckokatolickim w Białym Borze w dniu 19 września 2004 roku. 2014-07-09 14:00:40
dokument Zarządzenie nr 79/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Modernizacja dróg gruntowych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Grabowo, Kaliska, Biała, Kołtki gmina Biały Bór". 2014-07-09 13:51:25
dokument Zarządzenie nr 78/2004 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. 2014-07-09 13:47:25
dokument Zarządzenie nr 77/2004 w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Drozd stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze. 2014-07-09 13:46:04
dokument Zarządzenie nr 76/2004 wsprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-09 12:27:11
dokument Zarządzenie nr 75/2004 w sprawie zatwierdzenia dochodów i wydatków budzetu Miasta i Gminy za okres I-go półrocza 2004 roku. 2014-07-09 12:23:49
dokument Zarządzenie nr 74/2004 w sprawie zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje sie przepisów ordynacji podatkowej. 2014-07-09 12:17:39
dokument Zarządzenie nr 73/2004 w sprawie przeprowadzenia kontroli przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy a także czestotliwości i sposobu ich opróżniania. 2014-07-09 12:11:58
dokument Zarządzenie nr 72/2004 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. 2014-07-09 12:08:22
dokument Zarządzenie nr 71/2004 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. 2014-07-09 12:07:17
dokument Zarządzenie nr 70/2004 w sprawie powołania Komitetu do zorganizowania dożynek gminnych w dniu 4 września 2004 w Białym Borze. 2014-07-09 12:02:51
dokument zarządzenie nr 69/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-07-09 11:54:56
dokument Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości komunalnych. 2014-07-09 11:54:01
dokument Zarządzenie nr 67/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie - przetarg nieograniczony na "Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Biały Bór. 2014-07-09 11:52:08
dokument zarządzenie nr 66/2004 w sprawie wygaszenia zarządu do hydroforni wiejskich. 2014-07-09 11:39:50
dokument Zarządzenie nr 65/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. Świadczeń Rodzinnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Jolancie Woropaj do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-09 11:37:51
dokument Zarządzenie nr 64/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Starszemu Pracownikowi Socjalnemu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze Pani Teresie Orlik do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-09 11:33:37
dokument Zarządzenie nr 63/2004 w sprawie powołania komisji celem wybrakowania dokumentów niearchiwalnych. 2014-07-09 11:29:53
dokument Zarządenie nr 62/2004 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości komunalnej zabudowanej na rzecz sołectwa Stepień. 2014-07-09 11:11:10
dokument Zarządzenie nr 61 A / 2004 w sprawie powołania komisji do przydziału pomieszczeń w budynku przy ul. Czujnej 9 oraz ustalenia sposobu zagospodarowania lokalu użytkowego przy ul. Szczecineckiej 1/1. 2014-07-09 11:06:08
dokument Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta I Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-09 11:02:10
dokument zarządzenie nr 60/2004 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-09 10:56:12
dokument Zarządzenie nr 59/2004 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2014-07-09 10:53:28
dokument Zarządzenie nr 58/2004 w sprawie przekazania stanowiska prowadzonego przez Inspektora ds. Rolnych, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Robót Publicznych 2014-07-09 10:51:46
dokument Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 42/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku. 2014-07-09 10:47:37
dokument Zarządzenie nr 56/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta I Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-09 10:43:51
dokument Zarządzenie nr 55/2004 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach wydatków budżetu Gminy. 2014-07-09 10:42:03
dokument Zarządzenie nr 54/2004 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł". 2014-07-09 09:44:32
dokument Zarządzenie nr 53/2004 w sprawie regulaminu funkcjonowania komisji przetargowych powołanych przez Burmistrza do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2014-07-09 09:33:54
dokument Zarządzenie nr 52/2004 w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Biały Bór. 2014-07-09 09:31:34
dokument Zarządzenie nr 51/2004 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2004 roku. 2014-07-09 09:26:49
dokument Zarządzenie nr 50/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poprzedzającej likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminna Przychodnia Zdrowia w Białym Borze. 2014-07-08 13:04:03
dokument Zarządzenie nr 49 A / 2004 w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Burmistrza Białego Boru do spraw rozwoju lokalnego oraz powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego. 2014-07-08 13:00:39
dokument Zarządzenie nr 49/2004 w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy biały Bór. 2014-07-08 12:55:11
dokument Zarządzenie nr 48/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego na rzecz najemcy. 2014-07-08 12:49:04
dokument Zarządzenie nr 47 A / 2004 w sprawie powołania pełnomocnika ds. przekształceń organizacyjnych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze. 2014-07-08 12:46:51
dokument Zarządzenie nr 47/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali użytkowych na rzecz najemców. 2014-07-08 12:42:01
dokument Zarządzenie nr 46/2004 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości komunalnych na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępolnie Wielkim. 2014-07-08 12:40:16
dokument Zarządzenie nr 45/2004 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości komunalnych na rzecz sołectw. 2014-07-08 12:38:17
dokument Zarządzenie nr 44/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w białym Borze do wydawania decyzji administracyjnych. 2014-07-08 12:30:13
dokument Zarządzenie nr 43/2004 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania "Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej w Drzonowie". 2014-07-08 12:26:57
dokument Zarządzenie nr 42/2004 w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-08 12:23:05
dokument Zarządzenie nr 41/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw wyborów zwanego "Urzędnikiem Wyborczym". 2014-07-08 12:21:41
dokument Zarządzenie nr 40/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2004 z 6 stycznia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych oraz w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Biały Bór. 2014-07-08 12:19:42
dokument Zarządzenie nr 39/2004 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia odwołania Pani Marii Cembała. 2014-07-08 12:09:12
dokument Zarządzenie nr 38/2004 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia odwołania Pani Barbary Kunda. 2014-07-08 12:07:28
dokument Zarządzenie nr 37/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2003 z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Biały Bór i powołania Komisji przetargowej. 2014-07-08 12:03:39
dokument Zarządzenie nr 36/1/2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta I Gminy Biały Bór na rok 2004. 2014-07-08 11:58:46
dokument Zarządzenie nr 36/2004 w sprawie sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór za 2003 rok. 2014-07-08 11:29:23
dokument Zarządzenie nr 35/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-08 11:23:43
dokument Zarządzenie nr 34/2004 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Bihunowi stanowiska pełniący obowiązki Dyrektora. 2014-07-08 11:13:12
dokument Zarządzenie nr 33/2004 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego". 2014-07-08 11:10:45
dokument Zarządzenie nr 32/2004 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa. 2014-07-08 11:09:13
dokument Zarządzenie nr 31/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie dzierżawy nieruchomości komunalnych. 2014-07-08 11:07:00
dokument Zarządzenie nr 30/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 11:05:25
dokument Zarządzenie nr 29/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta Biały Bór. 2014-07-08 11:01:48
dokument Zarządzenie nr 28/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych zbudowanych położonych na terenia Miasta i Gminy Biały Bór. 2014-07-08 11:00:03
dokument Zarządzenie nr 27/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-07-08 10:57:36
dokument Zarządzenie nr 26/2004 w sprawie powołania Straży Miejskiej w białym Borze i nadania "Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Białym Borze". 2014-07-08 10:56:36
dokument Zarządzenie nr 25/2004 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Biały Bór na 2004 rok. 2014-07-08 10:48:03
dokument Zarządzenie nr 24/2004 w sprawie zniesienia współwłasności na nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy biały Bór i Pana Władysława Piotrowicz. 2014-07-08 10:46:03
dokument Zarządzenie nr 23/2004 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Jutrzenka" w Przybrdzie. 2014-07-08 10:28:21
dokument Zarządzenie nr 22/2004 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej. 2014-07-08 10:25:39
dokument Zarządzenie nr 21/2004 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa. 2014-07-08 09:40:49
dokument Zarządzenie nr 20/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 09:37:49
dokument Zarządzenie nr 19/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 09:36:05
dokument Zarządzenie nr 18/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 09:34:40
dokument Zarządzenie nr 17/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 09:32:46
dokument Zarządzenie nr 16/2004 w sprawie nominowaniana Przewodniczącego Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie uproszczonym na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej 2002/2003, na "Budowa sieci wodociągowej - wodociąg zbiorowy z m. Brzeźnica do m. Grabowo Gmina Biały Bór". 2014-07-08 09:29:47
dokument Zarządzenie nr 15/2004 w sprawie powołania mieszanego zespołu do spraw opracowywania projektów programów rozwoju gospodarczego Gminy, poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie. 2014-06-17 13:27:18
dokument Zarządzenia nr 14/2004 w sprawie zmiany członka Komisji Stypendialnej. 2014-06-17 13:00:38
dokument Zarządzenie nr 13/2004 w sprawie odstąpienia od sporządzania w Urzędzie Miasta i Gminy planów urlopów wypoczynkowych pracowników. 2014-06-17 12:58:08
dokument Zarządzenie nr 12/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2004 rok. 2014-06-17 12:55:56
dokument Zarządzenie nr 11/2004 w sprawie powołania Komisji celem dokonania kasacji starego sprzętu w Urzędzie Miasta i Gminy. 2014-06-17 12:53:49
dokument Zarządzenie nr 10/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie zamiany nieruchomości komunalnych. 2014-06-17 12:52:02
dokument Zarządzenie nr 9/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-17 12:50:07
dokument Zarządzenie nr 8/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-17 12:49:25
dokument Zarządzenie nr 7/2004 w sprawie ochrony obiektu komunalnego przed grabieżą i dewastacją. 2014-06-17 12:48:23
dokument Zarządzenie nr 6/2004 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2014-06-17 12:46:53
dokument Zarządzenie nr 5/2004 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych. 2014-06-17 12:44:36
dokument Zarządzenie nr 4/2004 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-06-17 12:43:33
dokument Zarządzenie nr 3/2004 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na "Wykonywania wycen nieruchomości i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenie Miasta i Gminy Biały Bór w roku 2004". 2014-06-17 12:42:34
dokument Zarządzenie nr 2/2004 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie - przetarg nieograniczony na "Wykonywanie usług geodezyjno - kartograficznych w roku 2004". 2014-06-17 12:38:44
dokument Zarządzenie nr 1/2004 w sprawie powierzenia Panu Zdzisławowi Bihunowi stanowiska p.o. Dyrektora 2014-06-17 12:34:17