UCHWAŁA NR XXXV/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 19 sierpnia 2013 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych na realizację zadania pn. ?Montaż lamp hybrydowych w gminie Biały Bór? z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013