Kontrole wewnętrzne w jednostkach podległych gminie

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze - wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu gminy Biały Bór za 2008 r. 2014-01-09 22:19:20
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze - wydatkowanie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2008 r. 2014-01-09 22:18:55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze - wydatki ponoszone na dożywianie w gminie oraz wydatki ponoszone na usługi opiekuńcze w 2008 r. 2014-01-09 22:18:31
Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze - wydatki bieżące jednostki za 2008 r. oraz prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych na 30.09.2008 r. 2014-01-09 22:18:03
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Szewczenki w Białym Borze - wydatki bieżące jednostki za 2008 r. oraz prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych na 30.09.2008 r. 2014-01-09 22:17:34
Biblioteka Publiczna w Białym Borze - wydatkowanie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2008 r. 2014-01-09 22:17:07
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze - wydatkowanie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2008 r. 2014-01-09 22:16:41
Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze - wydatki bieżące w wybranych miesiącach 2008 r. (konto201) oraz prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych na 30.09.2008 r. 2014-01-09 22:16:16
Szkoła Podstawowa w Drzonowie - wydatki bieżące w wybranych miesiącach 2008 r. (konto201) oraz prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych na 30.09.2008 r. 2014-01-09 22:15:52
Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim - wydatki bieżące w wybranych miesiącach 2008 r. (konto201) oraz prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych na 30.09.2008 r. 2014-01-09 22:15:25