Kontrole - 2012 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kontrola realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim w ramach realizacji projektu: "Usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego" 2014-01-09 08:00:02
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola świetlicy wiejskiej w Trzebielu pod względem oceny stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej 2014-01-09 07:59:24
Archiwum Państwowe w Koszalinie - sposób przechowywania dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego 2014-01-09 07:58:53
Wojewódzki Urząd Pracy - kompleksowa kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-32/11-00 projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór" w ramach Działania 9.1 PO KL 2014-01-09 07:58:08
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola zgodnego z prawem działania straży gminnych (miejskich) na terenie województwa zachodniopomorskiego 2014-01-09 07:57:33
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - weryfikacja prawidłowości realizacji Projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPOWZ/2.1.2/2009/001/Sz pn. "Budowa dróg gminnych w mieście Biały Bór - ulice: Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II, Miastecka oraz Słoneczna" 2014-01-09 07:56:43
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola obiektów placów zabaw w miejscowościach: Trzebiele, Brzeźnica, Kołtki 2014-01-09 07:56:05
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu wykonania robót budowlanych oraz dostawy wyposażenia w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Biały Dwór, Trzebiele, Stepień 2014-01-09 07:55:12
Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola wiaty przystanku dworcowego PKS 2014-01-09 07:54:26
Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Koszalinie - odbiór stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2014-01-09 07:53:54
Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - kontrola w celu sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nakazującą Gminie Biały Bór usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie dz. Nr 97/23 i 97/27 w obrębie Drzonowo gm. Biały Bór 2014-01-09 07:53:11
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - kontrola projektu POKL pn. "Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy - szkolenia z obsługi komputera i Internetu" 2014-01-09 07:52:08
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - kontrola w miejscu realizacji projektu oraz weryfikacja wniosku o płatność inwestycji pn. "Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez" 2014-01-09 07:51:22