Kontrole - 2014 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski - kontrola projektu "Budowa placu zabaw dla dzieci w Białym Borze" 2014-12-22 09:27:47
Zachodniopomorski Urzędu Marszałkowski - kontrola projektu "Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Biały Bór - etap II" 2014-12-22 09:26:46
Kontrola Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz samorządu 2014-12-05 09:56:12
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola stanu sanitarnego cmentarza w Kołtkach 2014-11-26 14:21:11
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola stanu sanitarnego cmentarza w Białej 2014-11-26 14:20:56
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola stanu sanitarnego cmentarza w Stepieniu 2014-11-26 14:20:29
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku - kontrola stanu sanitarnego cmentarza w Grabowie 2014-11-26 14:20:13
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego 2014-11-13 08:45:27
Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - zadanie Zagospodarownie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze -place utwardzone, parkingi 2014-10-31 10:13:10
Kontrola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - projekt 8.3 Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór -28.10.2014 2014-10-31 10:07:43
Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku - obiekty małej architektury na placach zabaw w m. Dyminek, Biskupice oraz Przedszkolu Miejskim w Białym Borze 2014-09-05 09:09:32
Kontrola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - projekt 8.3 Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór 2014-08-28 21:58:32
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz procedury wyboru ławników 2014-07-29 12:39:55
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku - kontrola wiat PKS 2014-07-29 12:10:18
Kontrola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - projekt 8.3 Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór 2014-07-29 10:57:34
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny 2014-05-28 09:25:30
Archiwum Państwowe w Koszalinie - kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Białym Borze 2014-05-27 11:08:58
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział PROW - zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej tłocznej Żwirownia" 2014-04-23 10:50:21
Fundacja "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY" - władza wdrażająca POIG: kontrola projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór" 2014-04-08 08:35:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW - kontrola realizacji inwestycji pn. "Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Biały Bór" 2014-03-18 10:33:49
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biały Bór za lata 2010-2013 2014-03-18 10:32:24
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinka - kontrola obiektu budowlanego - Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół ne 1 w Białym Borze 2014-03-18 10:31:33
Wojewódzki Urząd Pracy - kontrola realizacji projektu pn. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenie gminy Biały Bór" 2014-03-18 10:27:52
Wojewoda Zachodniopomorski - kontrola planowa w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 2014-01-16 22:19:54
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW - kontrola projektu "Budowa targowiska miejskiego w Białym Borze "Mój Rynek"" 2014-01-08 23:05:41
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW - kontrola realizacji inwestycji pn. "Przebudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Sępolno Małe i Kaliska" 2014-01-28 15:00:14